REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 457

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 8 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1274 oraz z 2022 r. poz. 799) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po części I dodaje się część IA w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) tytuł części VI otrzymuje brzmienie:

„VI. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I i IA".

§ 2. [Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 8 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 457)

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1640-4970

II

1960-5000

III

1980-5030

IV

2010-5060

V

2060-5090

VI

2110-5170

VII

2170-5330

VIII

2220-5500

IX

2270-5670

X

2330 -5850

XI

2380-6040

XII

2450-6260

XIII

2510-6490

XIV

2580-6730

XV

2640-6970

XVI

2750-7340

XVII

2870-7730

XVIII

2990-8250

XIX

3210-9010

XX

3440-9950

XXI

3680-11 030


Tabela 2.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1640-4970

II

1960-5000

III

1980-5030

IV

2010-5060

V

2060-5090

VI

2110-5170

VII

2170-5330

VIII

2220-5500

IX

2270-5670

X

2330 -5850

XI

2380-6040

XII

2450-6260

XIII

2510-6490

XIV

2580-6730

XV

2640-6970

XVI

2750-7340

XVII

2870-7730

XVIII

2990-8250

XIX

3210-9010

Załącznik 2. [Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą Pracowników zatrudnionych w Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji]

Załącznik nr 2

IA. Pracowników zatrudnionych w Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik wydziału

XVI-XVIII

8

wyższe

6

2

Audytor wewnętrzny Radca prawny

XVI-XVIII

8

według odrębnych przepisów

3

Główny specjalista Kierownik zespołu

XV-XVII

6

wyższe

5

Zarządca nieruchomości

według odrębnych przepisów

4

Samodzielny księgowy

XIV-XVI

4

wyższe ekonomiczne ze specjalnością z rachunkowości

2

średnie

5

5

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XIV-XV

4

wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń

5

6

Starszy: specjalista, księgowy, administrator budynków

Technik-konserwator instalacji i urządzeń budynkowych

XIII-XV

-

wyższe

4

średnie

5

7

Specjalista Księgowy

Administrator budynków Technik-konserwator ogólnobudowlany

XI-XIV

-

wyższe

2

średnie

3

8

Kierownik: kancelarii, archiwum, obiektu

IX-XII

3

wyższe

2

średnie

4

9

Sekretarz/sekretarka Asystent/asystentka

IX-XI

-

średnie

-

10

Konserwator budynków Robotnik sprzątający/sprzątaczka

VIII-X

-

zasadnicze

-

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA