REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 499

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1328 oraz z 2023 r. poz. 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1271, z późn. zm.1)) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stawki uposażenia zasadniczego]

Stawki uposażenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego od dnia 1 marca 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1350, z 2008 r. poz. 738, z 2009 r. poz. 1442, z 2015 r. poz. 1448, z 2016 r. poz. 1525, z 2017 r. poz. 2359 oraz z 2021 r. poz. 552.

Załącznik 1. [TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 499)

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH

Grupa zaszeregowania

Stawka uposażenia zasadniczego w złotych

01

10 460-14 500

02

9830-13 000

03

7910-10 800

04

6500-9800

05

5800-9100

06

5000-8700

07

4500-8300

08

3800-7600

09

3500-7100

10

3250-6900

11

3200-6500

12

3150-6200

13

3100-5900

14

2900-5700

15

2800-5500

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA