REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 585

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie określenia wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza" oraz wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14b ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wzory dokumentów „Karta stażu podyplomowego lekarza" oraz „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty" obowiązujące w trakcie odbywania stażu podyplomowego rozpoczynającego się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Dokumenty stosowane do stażu podyplomowego rozpoczynającego się w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.]

Do stażu podyplomowego rozpoczynającego się w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. w zakresie dokumentacji przebiegu stażu podyplomowego stosuje się odpowiednio dokument:

1) „Karta stażu podyplomowego lekarza" według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty" według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Dokumenty stosowane do stażu podyplomowego rozpoczynającego się w terminie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.]

Do stażu podyplomowego rozpoczynającego się w terminie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w zakresie dokumentacji przebiegu stażu podyplomowego stosuje się odpowiednio dokument:

1) „Karta stażu podyplomowego lekarza" według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty" według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. [Dokumentacja elementów stażu podyplomowego]

Elementy stażu podyplomowego zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia dokumentuje się na kartach stażu podyplomowego zgodnych ze wzorami określonymi w rozporządzeniu.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1493, 2112, 2345 i 2401, z 2021 r. poz. 2232 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 2770.

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 585)

Załącznik nr 1

WZÓR - KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY]

Załącznik nr 2

WZÓR - KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZÓR – KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA]

Załącznik nr 3

WZÓR - KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WZÓR – KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY]

Załącznik nr 4

WZÓR - KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-28
  • Data wejścia w życie: 2023-03-29
  • Data obowiązywania: 2023-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA