REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 670

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 208 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, 556, 588, 641 i 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 901) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w ust. 2 po wyrazach „w kolorze szarozielonym" dodaje się wyrazy „albo czarnym";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli 2:

a) lp. 1-7 otrzymują brzmienie:

1

Bluza służbowa w kolorze szarozielonym/czarnym*

175

2

Koszulka typu polo w kolorze miętowym/czarnym*

55

3

Koszulobluza z długim rękawem w kolorze miętowym/czarnym*

130

4

Koszulobluza z krótkim rękawem w kolorze miętowym/czarnym*

110

5

Spodnie służbowe letnie w kolorze szarozielonym/czarnym*

150

6

Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym/czarnym*

40

7

Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym/czarnym*

75

b) lp. 14-28 otrzymują brzmienie:

14

Kamizelka narzędziowa nasobna**

200

15

Kurtka służbowa w kolorze szarozielonym/czarnym*

650

16

Kurtka służbowa typu softshell w kolorze szarozielonym/czarnym*

400

17

Spodnie służbowe zimowe w kolorze szarozielonym/czarnym*

330

18

Kominiarka w kolorze szarozielonym/czarnym*

30

19

Szalik typu komin w kolorze szarozielonym/czarnym*

40

20

Kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym/czarnym*, **

375

21

Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie***

320

22

Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie o obniżonej cholewce***

320

23

Buty wysokie na grubej niebrudzącej podeszwie***

350

24

Sztormiak***

1350

25

Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej****

6

26

Emblemat Służby Celno-Skarbowej/przewodników psów służbowych/członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej****

6

27

Kamizelka narzędziowa odblaskowa**

200

28

Półgolf w kolorze szarozielonym/czarnym*

90

c) uwagi otrzymują brzmienie:

„Uwagi:

* Składniki umundurowania w kolorze czarnym przysługują wyłącznie funkcjonariuszom pełniącym służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej.

** Kamizelkę narzędziową nasobną, kamizelkę narzędziową odblaskową i kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym/czarnym przydziela kierownik jednostki organizacyjnej. Kamizelka narzędziowa odblaskowa może być przydzielana zamiennie z kamizelką narzędziową nasobną.

*** Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie, buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie o obniżonej cholewce, buty wysokie na grubej niebrudzącej podeszwie oraz sztormiak przysługują funkcjonariuszom pełniącym służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej.

**** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.";

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 2:

a) użyte dwukrotnie wyrazy „w kolorze szarozielonym" zastępuje się wyrazami „w kolorze szarozielonym*",

b) dodaje się uwagę * w brzmieniu:

„Uwaga:

* Składnik umundurowania może być wykonany również w kolorze czarnym. Składniki umundurowania w kolorze czarnym przysługują wyłącznie funkcjonariuszom pełniącym służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej.";

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 2:

a) lp. 1-7 otrzymują brzmienie:

1

Bluza służbowa w kolorze szarozielonym/czarnym*

1

2

Koszulka typu polo w kolorze miętowym/czarnym*

2

3

Koszulobluza z długim rękawem w kolorze miętowym/czarnym*

1

4

Koszulobluza z krótkim rękawem w kolorze miętowym/czarnym*

1

5

Spodnie służbowe letnie w kolorze szarozielonym/czarnym*

2

6

Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym/czarnym*

1

7

Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym/czarnym*

1

b) lp. 13-17 otrzymują brzmienie:

13

Kurtka służbowa w kolorze szarozielonym/czarnym*

1

14

Kurtka służbowa typu softshell w kolorze szarozielonym/czarnym*

1

15

Spodnie służbowe zimowe w kolorze szarozielonym/czarnym*

1

16

Kominiarka w kolorze szarozielonym/czarnym*

1

17

Szalik typu komin w kolorze szarozielonym/czarnym*

1

c) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

20

Półgolf w kolorze szarozielonym/czarnym*

1

d) dodaje się uwagę * w brzmieniu:

„Uwaga:

* Składniki umundurowania w kolorze czarnym przysługują wyłącznie funkcjonariuszom pełniącym służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej.";

5) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli 3:

a) lp. 2-5 otrzymują brzmienie:

2

Kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym/czarnym

x

x

x

-

-

-

-

-

x

x

x

-

-

-

-

-

3

Bluza służbowa w kolorze szarozielonym/czarnym

x

-

-

x

x

x

-

-

x

-

-

x

x

x

-

-

4

Koszulka typu polo w kolorze miętowym/czarnym

-

-

-

x

-

-

x

-

-

-

-

x

-

-

x

-

5

Koszulobluza/koszula z krótkim/długim rękawem w kolorze miętowym/czarnym

-

-

-

-

x

-

-

x

-

-

-

-

x

-

-

x

b) lp. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

8

Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym/czarnym

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym/czarnym

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-11
  • Data wejścia w życie: 2023-04-12
  • Data obowiązywania: 2023-04-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA