REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1044

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich (Dz. U. poz. 801), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich (Dz. U. poz. 1567).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich (Dz. U. poz. 1567), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1044)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r. poz. 301) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się punkty kontroli granicznej, o których mowa w art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.2)), zwane dalej „punktami kontroli granicznej", w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich w obszarze środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin.

2. Wykaz punktów kontroli granicznej, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1044)4)

WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ, W KTÓRYCH PRZEPROWADZA SIĘ KONTROLĘ URZĘDOWĄ OKREŚLONYCH ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW WPROWADZANYCH Z PAŃSTW TRZECICH W OBSZARZE ŚRODKÓW OCHRONNYCH PRZECIWKO AGROFAGOM ROŚLIN

Lp.

Punkty kontroli granicznej

Województwo

I

lotnisko - w przypadku transportu powietrznego

1

Chopina w Warszawie

mazowieckie

2

Rzeszów-Jasionka

podkarpackie

3

Szczecin-Goleniów

zachodniopomorskie

II

port - w przypadku transportu morskiego lub rzecznego

1

Elbląg - Port

warmińsko-mazurskie

2

Gdańsk - Port

pomorskie

3

Gdynia - Port

pomorskie

4

Szczecin - Port

zachodniopomorskie

5

Świnoujście - Port

zachodniopomorskie

III

stacja - w przypadku transportu kolejowego

1

Braniewo

warmińsko-mazurskie

2

Dorohusk

lubelskie

3

Hrubieszów

lubelskie

4

Kobylany

lubelskie

5

Kuźnica Białostocka

podlaskie

6

Medyka

podkarpackie

7

Siemianówka

podlaskie

IV

miejsce granicznej kontroli fitosanitarnej - w przypadku przekroczenia śródlądowej granicy Rzeczypospolitej

Polskiej

1

Bezledy

warmińsko-mazurskie

2

Bobrowniki

podlaskie

3

Dorohusk

lubelskie

4

Hrebenne

lubelskie

5

Korczowa

podkarpackie

6

Koroszczyn

lubelskie

7

Kuźnica

podlaskie1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 i Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 maja 2020 r.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich (Dz. U. poz. 1567), które weszło w życie z dniem 10 września 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-01
  • Data wejścia w życie: 2023-06-01
  • Data obowiązywania: 2023-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA