REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1792

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 14 sierpnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. poz. 2031) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w postaci plików w formacie PDF, zawierających treść tych map wraz z elementami pozaramkowymi.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Wizualizacje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, opracowuje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.

2. Wizualizacje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów dorzeczy w następujących skalach:

1) 1:3 000 000 oraz 1:1 500 000 - dla obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Odry;

2) 1:250 000 - dla obszarów dorzeczy Dniestru, Banówki i Świeżej;

3) 1:500 000 - dla obszaru dorzecza Dunaju, dla regionów wodnych Czadeczki i Czarnej Orawy;

4) 1:25 000 - dla obszaru dorzecza Dunaju, dla regionu wodnego Morawy;

5) 1:750 000 - dla obszaru dorzecza Łaby;

6) 1:1 000 000 - dla obszarów dorzeczy Niemna i Pregoły.

3. Wizualizacje map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, opracowuje się w formacie PDF w rozmiarze arkusza 297 × 210 mm.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-05
  • Data wejścia w życie: 2023-09-20
  • Data obowiązywania: 2023-09-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA