REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1931

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Mirczańskie (PLH060104)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Mirczańskie (PLH0601042)), obejmujący obszar 156,58 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LASY MIRCZAŃSKIE (PLH060104)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1931)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LASY MIRCZAŃSKIE (PLH060104)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)1)

X

Y

1

2

3

1

325845,53

853508,53

2

325826,75

853512,59

3

325667,37

853547,07

4

325578,07

853566,38

5

325488,87

853585,68

6

325430,68

853598,30

7

325430,67

853598,27

8

325427,56

853598,95

9

325383,32

853608,52

10

325233,49

853640,35

11

325198,19

853574,03

12

325153,63

853490,92

13

325150,74

853485,55

14

325146,30

853477,33

15

325145,95

853476,67

16

325144,19

853473,41

17

325129,04

853445,32

18

325120,15

853401,88

19

325119,12

853396,84

20

325117,05

853386,73

21

325104,53

853354,36

22

325068,76

853370,38

23

325052,60

853377,64

24

325037,08

853384,59

25

325027,94

853388,68

26

325013,85

853390,19

27

324985,33

853394,55

28

324978,39

853395,50

29

324983,52

853418,36

30

324969,61

853428,76

31

324966,33

853443,32

32

324964,63

853458,58

33

324961,58

853486,25

34

324961,21

853530,87

35

324962,53

853536,00

36

324976,25

853589,10

37

324964,56

853633,74

38

324943,29

853661,18

39

324921,27

853710,45

40

324871,37

853731,40

41

324864,17

853733,18

42

324740,12

853761,18

43

324674,25

853793,03

44

324468,65

853432,80

45

324407,98

853326,51

46

324370,61

853261,04

47

324336,10

853201,06

48

324301,85

853140,58

49

324274,46

853092,59

50

324260,14

853067,51

51

324223,80

853003,84

52

324190,49

852945,47

53

324193,72

852943,56

54

324204,94

852936,92

55

324213,80

852931,68

56

324240,99

852921,72

57

324291,08

852903,39

58

324293,91

852901,24

59

324311,94

852887,52

60

324327,26

852879,91

61

324346,80

852870,21

62

324358,76

852864,26

63

324359,21

852849,82

64

324359,55

852838,96

65

324362,93

852836,82

66

324366,23

852834,72

67

324381,69

852824,93

68

324384,98

852822,87

69

324394,33

852817,03

70

324421,47

852803,35

71

324470,50

852770,20

72

324498,53

852761,00

73

324509,20

852757,51

74

324527,15

852751,47

75

324534,32

852749,05

76

324545,82

852731,79

77

324553,93

852728,67

78

324552,13

852716,80

79

324582,78

852694,50

80

324583,35

852669,88

81

324584,73

852609,81

82

324601,86

852596,07

83

324590,43

852517,49

84

324591,07

852507,61

85

324595,31

852477,74

86

324595,42

852476,93

87

324622,24

852446,61

88

324652,20

852444,21

89

324681,75

852456,42

90

324720,01

852482,24

91

324733,18

852485,50

92

324751,40

852513,42

93

324751,44

852485,19

94

324764,53

852461,62

95

324782,78

852447,52

96

324784,04

852450,08

97

324785,95

852445,07

98

324805,98

852392,50

99

324813,77

852372,06

100

324884,68

852340,08

101

324917,41

852334,37

102

324930,75

852375,90

103

324951,88

852364,54

104

325006,31

852347,27

105

325041,16

852334,53

106

325080,26

852339,50

107

325067,75

852307,67

108

325046,82

852272,05

109

325029,31

852213,04

110

325035,00

852212,14

111

325059,08

852210,49

112

325077,51

852209,91

113

325087,60

852210,35

114

325159,20

852226,45

115

325209,33

852229,82

116

325239,72

852229,57

117

325262,28

852230,02

118

325284,84

852229,04

119

325307,27

852227,12

120

325332,40

852223,25

121

325344,96

852221,97

122

325440,10

852203,51

123

325479,32

852196,58

124

325518,30

852191,17

125

325557,75

852188,63

126

325597,32

852187,70

127

325611,28

852188,06

128

325632,91

852293,60

129

325633,76

852297,72

130

325648,06

852360,21

131

325663,43

852469,96

132

325666,68

852481,29

133

325678,15

852521,25

134

325696,25

852584,59

135

325724,11

852692,99

136

325748,20

852748,79

137

325699,78

852787,14

138

325654,46

852822,46

139

325591,78

852856,90

140

325554,30

852883,54

141

325549,74

852886,78

142

325514,46

852911,83

143

325434,77

852965,77

144

325472,31

853005,81

145

325482,97

853023,41

146

325492,39

853046,36

147

325508,02

853106,43

148

325508,02

853106,44

149

325508,23

853106,87

150

325513,53

853117,64

151

325518,01

853122,66

152

325549,66

853158,21

153

325565,23

853179,29

154

325567,33

853182,15

155

325567,72

853183,13

156

325573,73

853198,25

157

325600,46

853238,47

158

325690,05

853336,14

159

325701,99

853349,16

160

325705,52

853353,08

161

325719,18

853368,28

162

325733,84

853384,58

163

325748,41

853400,80

164

325799,66

853457,82

165

325802,28

853460,70

166

325845,53

853508,53


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL­1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LASY MIRCZAŃSKIE (PLH060104)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LASY MIRCZAŃSKIE (PLH060104)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LASY MIRCZAŃSKIE (PLH060104)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LASY MIRCZAŃSKIE (PLH060104)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-20
  • Data wejścia w życie: 2023-10-05
  • Data obowiązywania: 2023-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA