REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2107

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 110), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 213);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 439);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 31);

4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 746);

5) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 1439).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 213), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 439), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 31), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2022 r.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 746), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

5) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 1439), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2107)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów

Na podstawie art. 71b ust. 18 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych;

2) wzór skierowania na badanie okresowe lub kontrolne;

3) wzór orzeczenia lekarskiego.

§ 2. Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych policjantów:

1)3) służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej, zwalczania cyberprzestępczości oraz policji sądowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)4) służby kontrterrorystycznej oraz komórek minersko-pirotechnicznych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3)5) służby wspomagającej oraz policjantów Akademii Policji w Szczytnie, szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji, a także Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) służby Lotnictwo Policji jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór skierowania na badanie okresowe lub kontrolne jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2107)

Załącznik nr 1

RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH POLICJANTÓW SŁUŻBY KRYMINALNEJ, ŚLEDCZEJ, SPRAW WEWNĘTRZNYCH, PREWENCYJNEJ, ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POLICJI SĄDOWEJ7)

Lp.

Przedział wiekowy

Częstotliwość badań okresowych

Rodzaj badań okresowych

Zakres badań okresowych

1

2

3

4

5

1

do
40. roku życia

co 3 lata

lekarskie

badanie przez lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy, okulistę, laryngologa, neurologa, kardiologa

laboratoryjne

morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, bilirubina, kreatynina, ALAT, ASPAT, przeciwciała HIV, HCV

diagnostyczne

rtg klatki piersiowej, ekg spoczynkowe, spirometria, audiogram

2

powyżej
40. roku życia

co 2 lata

lekarskie

badanie przez lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy, okulistę, laryngologa, neurologa, kardiologa, ortopedę

laboratoryjne

morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, bilirubina, kreatynina, ALAT, ASPAT, przeciwciała HIV, HCV

diagnostyczne

rtg klatki piersiowej, ekg spoczynkowe, spirometria, audiogram

Załącznik nr 2

RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH POLICJANTÓW SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ ORAZ KOMÓREK MINERSKO-PIROTECHNICZNYCH8)

Częstotliwość badań okresowych

Rodzaj badań okresowych

Zakres badań okresowych

1

2

3

co 1 rok

lekarskie

badanie przez lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy, okulistę, laryngologa, neurologa, ortopedę, stomatologa

laboratoryjne

morfologia z rozmazem, retikulocyty, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, bilirubina, kreatynina, ALAT, ASPAT, przeciwciała HIV, HCV

diagnostyczne

rtg klatki piersiowej, ekg spoczynkowe, spirometria, audiogram

Załącznik nr 3

RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH POLICJANTÓW SŁUŻBY WSPOMAGAJĄCEJ ORAZ POLICJANTÓW AKADEMII POLICJI W SZCZYTNIE, SZKÓŁ POLICYJNYCH I OŚRODKÓW SZKOLENIA POLICJI, A TAKŻE CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI9)

Lp.

Przedział wiekowy

Częstotliwość badań okresowych

Rodzaj badań okresowych

Zakres badań okresowych

1

2

3

4

5

1

do
40. roku życia

co 4 lata

lekarskie

badanie przez lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy, okulistę

laboratoryjne

morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, bilirubina, kreatynina

diagnostyczne

rtg klatki piersiowej, ekg spoczynkowe

2

powyżej
40. roku życia

co 3 lata

lekarskie

badanie przez lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy, okulistę, neurologa

laboratoryjne

morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, bilirubina, kreatynina

diagnostyczne

rtg klatki piersiowej, ekg spoczynkowe, spirometria

Załącznik nr 4

RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH POLICJANTÓW SŁUŻBY LOTNICTWO POLICJI

Lp.

Przedział wiekowy

Częstotliwość badań okresowych

Rodzaj badań okresowych

Zakres badań okresowych

1

2

3

4

5

1

do
40. roku życia

co 3 lata

lekarskie

badanie przez lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy, okulistę, laryngologa, neurologa, stomatologa, kardiologa

laboratoryjne

morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, bilirubina, kreatynina

diagnostyczne

rtg klatki piersiowej, ekg spoczynkowe, palestezjometria, audiogram, tympanometria

2

powyżej
40. roku życia

co 2 lata

lekarskie

badanie przez lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy, okulistę, laryngologa, neurologa, stomatologa, kardiologa

laboratoryjne

morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, bilirubina, kreatynina

diagnostyczne

rtg klatki piersiowej, ekg spoczynkowe, spirometria, palestezjometria, próba oziębieniowa, audiogram, tympanometria

Załącznik nr 5

WZÓR - SKIEROWANIE NA BADANIE OKRESOWE POLICJANTA WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA

Załącznik nr 6

WZÓR - ORZECZENIE LEKARSKIE WYDANE NA PODSTAWIE SKIEROWANIA NA BADANIE


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641, 1088 i 1860.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 31), które weszło w życie z dniem 12 stycznia 2022 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 439), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 1439), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 stycznia 2017 r.

7) Tytuł załącznika w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Tytuł załącznika w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Tytuł załącznika w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-03
  • Data wejścia w życie: 2023-10-03
  • Data obowiązywania: 2023-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA