REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2116

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 26 września 2023 r.

sygn. akt SK 14/19

Tekst pierwotny

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Sych - przewodniczący,

Krystyna Pawłowicz,

Stanisław Piotrowicz,

Piotr Pszczółkowski,

Jakub Stelina - sprawozdawca,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 września 2023 r., skargi konstytucyjnej spółki MKS sp. z o.o. z siedzibą w Tychach o zbadanie zgodności:

1) art. 361 § 2 w związku z art. 4171 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) w związku z art. 4241 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822), rozumianych jako uzależniające „istnieni[e] oraz zakres szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem od konieczności jej powstania najpóźniej w chwili wydania orzeczenia niezgodnego z prawem oraz wyłączające z pojęcia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem kosztów sądowych, kosztów procesu i kosztów egzekucyjnych, z art. 77 ust. 1 Konstytucji,

2) art. 29 w związku z art. 17 pkt 44 ustawy z 17 listopada 1964 r. powołanej w puncie 1 „w zakresie, w jakim dotyczy wyłącznej właściwości miejscowej sądu do orzekania w sprawie odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, które zostało wydane przez ten sam sąd", z art. 45 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 29 w związku z art. 17 pkt 44 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, ze zm.) w zakresie, w jakim określają właściwość miejscową sądu do orzekania w sprawie odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, które zostało wydane przez ten sam sąd, są zgodne z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.


Wojciech Sych

Krystyna Pawłowicz

Stanisław Piotrowicz

Piotr Pszczółkowski

Jakub Stelina


Zdanie odrębne zgłosił sędzia Trybunału Konstytucyjnego:

Krystyna Pawłowicz

Poświadczono za zgodność z oryginałem.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-03
  • Data wejścia w życie: 2023-10-03
  • Data obowiązywania: 2023-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA