REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2401

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 października 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 2017 r. poz. 1683) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w bankach, z zastrzeżeniem § 14a, stosuje się przepisy § 13 ust. 2-7, z tym że dla:";

2) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Umundurowanie pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej „NBP", składa się z:

1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:

a) kurtka letnia krótka - w kolorze ciemnogranatowym z napisem w kolorze złotym,

b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym z napisem w kolorze złotym,

c) polar - w kolorze ciemnogranatowym z lamówką w kolorze białym,

d) letnia i zimowa koszula z długimi rękawami i koszula z krótkimi rękawami - w kolorze ciemnogranatowym z pagonami,

e) letnie i zimowe spodnie o kroju prostym lub spódnica o kroju prostym - w kolorze ciemnogranatowym,

f) czapka okrągła typu garnizonowego - w kolorze ciemnogranatowym z otokiem koloru czarnego,

g) czapka zimowa polowa - w kolorze ciemnogranatowym,

h) krawat - w kolorze czarnym,

i) szalik zimowy - w kolorze ciemnogranatowym,

j) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany i rękawiczki zimowe skórzane - w kolorze czarnym,

k) obuwie - w kolorze czarnym;

2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:

a) kurtka specjalna - w kolorze ciemnogranatowym,

b) koszula specjalna z krótkimi rękawami - w kolorze ciemnogranatowym,

c) spodnie specjalne - w kolorze ciemnogranatowym,

d) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami - w kolorze ciemnogranatowym,

e) czapka letnia typu sportowego - w kolorze ciemnogranatowym,

f) pas główny parciany - w kolorze czarnym,

g) obuwie - w kolorze czarnym.

2. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują wszystkim pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w NBP.

3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują dodatkowo pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w NBP realizującym zadania konwojowe przy transportowaniu wartości pieniężnych.

4. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w NBP określa załącznik nr 4a do rozporządzenia.

5. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w NBP określa załącznik nr 4b do rozporządzenia.

6. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznej służby ochrony działającej w NBP określa załącznik nr 4c do rozporządzenia.";

3) po załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 4a-4c do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie regulacji rozporządzenia do dostosowania posiadanego umundurowania do obecnych wymagań]

Wewnętrzna służba ochrony działająca w Narodowym Banku Polskim w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia dostosuje umundurowanie swoich pracowników do wymagań, o których mowa w § 14a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W NBP]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2401)

Załącznik nr 1

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W NBP

Lp.

Przedmiot umundurowania

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

I. Ubiór służbowy

1

Czapka okrągła typu garnizonowego

szt.

2

3


2

Czapka zimowa polowa

szt.

1

3


3

Kurtka letnia krótka

szt.

1

do zużycia


4

Kurtka zimowa 3/4

z podpinką

szt.

1

do zużycia


5

Polar

szt.

1

3


6

Koszula z długimi rękawami, letnia

szt.

2

1 lub do zużycia dla wybranych stanowisk służbowych

do zużycia dla szefa ochrony i zastępcy szefa ochrony

7

Koszula z długimi rękawami, zimowa

szt.

3

1 lub do zużycia dla wybranych stanowisk służbowych

do zużycia dla szefa ochrony i zastępcy szefa ochrony

8

Koszula z krótkimi rękawami

szt.

2

1 lub do zużycia dla wybranych stanowisk służbowych

do zużycia dla szefa ochrony i zastępcy szefa ochrony

9

Spodnie letnie

o

kroju

prostym,

szt.

2

3 lub do zużycia dla wybranych stanowisk służbowych

dla kobiet zamiennie spódnica o kroju prostym, do zużycia dla szefa ochrony i zastępcy szefa ochrony

10

Spodnie zimowe

o

kroju

prostym,

szt.

2

3 lub do zużycia dla wybranych stanowisk służbowych

dla kobiet zamiennie spódnica o kroju prostym, do zużycia dla szefa ochrony i zastępcy szefa ochrony

11

Półbuty skórzane na gumowej podeszwie

para

2

2

dla kobiet pantofle damskie

12

Buty skórzane ocieplane

para

1

2

dla kobiet kozaki

13

Krawat

szt.

2

2


14

Pas główny skórzany

szt.

1

2


15

Pasek do spodni skórzany

szt.

1

5


16

Bielizna osobista letnia

kpl.

2

1


17

Bielizna osobista zimowa

kpl.

2

1


18

Skarpety letnie

para

4

1


19

Skarpety zimowe

para

2

1


20

Szalik zimowy

szt.

1

3


21

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

3


22

Oznaki stanowisk

służbowych

i emblematy

kpl.

1

1

do każdego umundurowania

II. Ubiór specjalny

1

Czapka letnia typu sportowego

szt.

2

3


2

Kurtka specjalna

szt.

1

3


3

Koszula specjalna z krótkimi rękawami

szt.

3

1


4

Podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami

szt.

4

1


5

Spodnie specjalne

szt.

2

3


6

Buty skórzane wysokie sznurowane na gumowej podeszwie

para

2

2


7

Pas główny parciany

szt.

1

2


8

Oznaki stanowisk

służbowych

i emblematy z wyjątkiem spinki do krawata

kpl.

1

1

do każdego umundurowania

Załącznik 2. [WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W NBP]

Załącznik nr 2

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W NBP

I. Ubiór służbowy

image


koszula z długimi rękawami oraz spodnie o kroju prostym

image


koszula z długimi rękawami oraz spódnica o kroju prostym

image

koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie o kroju prostym


imagepolar oraz spodnie o kroju prostym

image


kurtka letnia krótka oraz spodnie o kroju prostym

image


kurtka zimowa ¾ z podpinką oraz spodnie o kroju prostym

II. Ubiór specjalny

image

koszula specjalna z krótkimi rękawami oraz spodnie specjalne

imagekurtka specjalna oraz spodnie specjalne

Wzory nakryć głowy

image

czapka okrągła typu garnizonowego

image

czapka letnia typu sportowego

image

czapka zimowa polowa

Załącznik 3. [WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W NBP]

Załącznik nr 3

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W NBP

Oznaki stanowisk służbowych

młodszego wartownika - konwojenta

image


wartownika - konwojenta


image


starszego wartownika - konwojenta

image

dowódcy zmiany


image


zastępcy szefa ochrony


image


szefa ochrony

image

(oznaki w kolorze srebrzystoszarym, tło ciemnogranatowe)

Emblematy

image

emblemat na czapkę okrągłą typu garnizonowego i czapkę zimową
(kolor srebrny, wykonany z metalu)

image

emblemat na czapkę letnią typu sportowego
(tło ciemnogranatowe, grafika i litery złote)

image

emblemat na rękawy
(tło ciemnogranatowe, grafika i litery złote)

image

oznaka identyfikacyjna na ubiór służbowy
(kolor złoty)

image

spinka do krawata
(kolor złoty, wykonana z metalu)

image

wpinki do kołnierza ubioru służbowego
(kolor złoty, wykonane z metalu)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-07
  • Data wejścia w życie: 2023-11-22
  • Data obowiązywania: 2023-11-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA