REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2417

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko pod Zieleńcem (PLH020014)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko pod Zieleńcem]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko pod Zieleńcem (PLH0200142)), obejmujący obszar 225,83 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Zasady wyznaczania granic obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM (PLH020014)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2417)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM (PLH020014)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

277869,64

316577,21

2

277861,53

316585,39

3

277864,71

316604,70

4

277862,32

316607,83

5

277861,67

316608,68

6

277855,28

316608,48

7

277847,15

316604,83

8

277843,65

316603,26

9

277827,43

316595,97

10

277819,29

316595,72

11

277808,74

316597,86

12

277797,78

316594,90

13

277788,52

316602,18

14

277781,95

316607,79

15

277768,28

316616,68

16

277775,34

316623,60

17

277772,56

316638,06

18

277753,78

316642,72

19

277740,93

316644,06

20

277735,74

316661,22

21

277719,49

316668,86

22

277713,08

316678,27

23

277707,53

316678,97

24

277697,04

316688,83

25

277693,42

316683,47

26

277689,62

316683,94

27

277685,62

316690,80

28

277671,59

316692,69

29

277660,38

316706,89

30

277661,00

316724,23

31

277655,64

316728,14

32

277652,17

316729,17

33

277648,59

316730,25

34

277647,82

316736,04

35

277623,50

316741,10

36

277623,25

316749,25

37

277619,29

316754,94

38

277604,46

316754,48

39

277594,62

316762,03

40

277592,43

316761,98

41

277571,64

316761,46

42

277558,09

316766,57

43

277551,08

316785,85

44

277539,88

316790,45

45

277521,26

316790,16

46

277513,46

316797,34

47

277505,25

316799,41

48

277499,98

316809,72

49

277481,92

316810,03

50

277459,28

316817,47

51

277455,82

316816,20

52

277450,97

316813,14

53

277440,77

316822,72

54

277427,82

316818,09

55

277419,49

316796,00

56

277414,31

316794,09

57

277405,23

316795,84

58

277393,75

316790,54

59

277356,03

316754,56

60

277303,96

316682,39

61

277294,12

316665,99

62

277288,78

316620,89

63

277293,29

316577,43

64

277296,17

316524,94

65

277271,15

316446,22

66

277257,62

316382,25

67

277249,83

316288,36

68

277259,26

316270,32

69

277259,67

316222,34

70

277260,08

316168,63

71

277262,54

316110,82

72

277260,08

316042,75

73

277250,24

315963,62

74

277370,27

315895,49

75

277293,21

315779,24

76

277300,31

315777,05

77

277368,12

315756,14

78

277378,31

315752,99

79

277426,60

315738,10

80

277523,47

315708,22

81

277554,06

315698,70

82

277564,89

315695,33

83

277571,32

315693,33

84

277627,78

315675,75

85

277635,00

315684,89

86

277656,37

315670,46

87

277746,02

315609,90

88

277782,81

315585,50

89

277807,25

315569,30

90

277865,63

315531,02

91

277883,45

315520,73

92

277890,02

315516,93

93

277918,03

315505,01

94

277928,03

315500,76

95

277942,67

315498,02

96

277954,36

315495,83

97

278014,88

315491,63

98

278044,47

315489,57

99

278056,68

315488,72

100

278056,69

315488,72

101

278058,59

315488,66

102

278160,77

315485,11

103

278209,66

315483,31

104

278237,16

315482,30

105

278250,48

315477,93

106

278344,53

315447,10

107

278346,51

315446,45

108

278388,06

315425,66

109

278404,87

315424,02

110

278447,11

315465,44

111

278502,46

315542,11

112

278559,45

315617,97

113

278588,57

315661,43

114

278623,01

315694,64

115

278638,89

315730,64

116

278762,35

315688,72

117

278765,65

315687,60

118

278766,68

315687,25

119

278768,77

315686,54

120

278777,66

315683,52

121

278798,26

315676,53

122

278810,95

315663,84

123

278855,13

315619,70

124

278859,12

315615,72

125

278900,51

315604,15

126

278920,58

315600,16

127

279015,95

315562,97

128

279058,84

315549,86

129

279088,83

315527,64

130

279130,13

315497,04

131

279141,83

315492,50

132

279230,07

315488,98

133

279247,44

315488,28

134

279341,64

315483,74

135

279343,82

315483,64

136

279490,24

315440,25

137

279568,44

315453,10

138

279609,24

315451,34

139

279684,43

315440,54

140

279747,94

315442,38

141

279802,86

315426,10

142

279802,88

315426,09

143

279804,82

315425,52

144

279819,78

315457,59

145

279835,62

315491,54

146

279836,22

315492,83

147

279854,88

315532,81

148

279864,36

315553,14

149

279903,94

315637,98

150

279941,32

315718,22

151

279941,74

315719,13

152

279939,80

315719,70

153

279926,57

315723,58

154

279913,17

315729,31

155

279903,24

315732,08

156

279903,15

315744,68

157

279892,24

315768,94

158

279882,00

315791,70

159

279874,89

315832,23

160

279853,96

315891,56

161

279837,27

315942,70

162

279835,93

315946,82

163

279829,57

315982,92

164

279817,05

316019,44

165

279801,50

316054,48

166

279741,73

316183,07

167

279740,32

316186,10

168

279738,37

316186,69

169

279666,38

316208,83

170

279642,34

316216,21

171

279640,47

316216,95

172

279602,84

316231,77

173

279564,65

316249,17

174

279561,76

316250,49

175

279532,42

316256,98

176

279509,86

316251,83

177

279483,04

316241,54

178

279443,98

316226,56

179

279393,16

316209,41

180

279359,81

316201,95

181

279334,14

316201,64

182

279299,45

316205,49

183

279225,56

316215,28

184

279134,77

316235,14

185

279111,71

316240,18

186

279080,71

316246,96

187

279079,40

316247,24

188

279076,39

316247,90

189

279069,37

316252,08

190

278927,94

316336,26

191

278921,71

316343,49

192

278893,52

316376,17

193

278887,12

316383,26

194

278878,02

316393,37

195

278876,84

316394,67

196

278861,00

316407,21

197

278860,83

316407,34

198

278860,11

316407,71

199

278834,09

316420,85

200

278831,34

316422,24

201

278803,18

316436,47

202

278801,29

316437,42

203

278800,36

316437,89

204

278762,99

316447,45

205

278714,67

316448,38

206

278663,68

316456,30

207

278636,17

316469,70

208

278587,40

316493,43

209

278547,96

316506,59

210

278455,99

316530,54

211

278452,57

316532,41

212

278439,11

316539,77

213

278406,19

316563,13

214

278389,18

316576,75

215

278383,45

316578,63

216

278380,12

316579,73

217

278377,27

316580,66

218

278376,67

316578,75

219

278370,13

316557,84

220

278336,54

316517,52

221

278156,54

316301,50

222

278156,04

316301,60

223

278143,35

316304,29

224

278118,53

316325,63

225

278077,36

316376,01

226

278077,25

316376,18

227

278057,67

316405,20

228

278054,47

316409,94

229

278041,17

316431,61

230

278040,36

316432,93

231

278026,13

316450,53

232

277994,93

316452,17

233

277979,38

316456,34

234

277971,17

316467,44

235

277952,43

316471,07

236

277937,04

316488,35

237

277930,29

316490,18

238

277929,77

316493,95

239

277929,47

316496,13

240

277928,41

316503,80

241

277918,67

316517,47

242

277913,24

316523,41

243

277911,12

316544,59

244

277903,30

316552,93

245

277901,09

316567,71

246

277895,00

316576,25

247

277883,65

316576,19

248

277869,64

316577,211) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM (PLH020014)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM (PLH020014)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM (PLH020014)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM (PLH020014)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

2

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

3

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

4

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

5

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-08
  • Data wejścia w życie: 2023-11-23
  • Data obowiązywania: 2023-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA