REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2638

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 4 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2023 r. poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 1696) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5, można obliczać na podstawie uproszczonej metody, w formie stawki ryczałtowej wynoszącej do 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, określonych na podstawie zwykłych praktyk księgowych w dokumentacji dotyczącej kosztów kwalifikowalnych.”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum podlega obowiązkowi indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, w przypadku gdy jej wielkość przekracza równowartość 55 000 000 euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt badawczy.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: K. Szczucki


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 2599).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-05
  • Data wejścia w życie: 2023-12-20
  • Data obowiązywania: 2023-12-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA