REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2690

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 120 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz. U. poz. 889) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 5 w ust. 1, w § 7 w ust. 1 w pkt 4 i 8, w różnym przypadku, wyrazy „Prokurator Generalny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy”;

2) załączniki nr 3 i 4 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2023 r.

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2586).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860.

Załącznik 1. [WZÓR ZAWIADOMIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO ALBO PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZARZĄDZENIU CZYNNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2690)

Załącznik nr 1

WZÓR ZAWIADOMIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO ALBO PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZARZĄDZENIU CZYNNOŚCI


Załącznik 2. [WZÓR INFORMACJI ORGANU KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ O PRZEBIEGU I WYNIKACH CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 2

WZÓR INFORMACJI ORGANU KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ O PRZEBIEGU I WYNIKACH CZYNNOŚCI


REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA