REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 277

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 lutego 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1382, z 2016 r. poz. 653, z 2018 r. poz. 1736 oraz z 2021 r. poz. 1866) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się odnośnik nr 2 do rozporządzenia;

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Załącznik 1. [KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOT]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 277)

Załącznik nr 1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

Lp.

Międzynarodowa nazwa substancji czynnej

Postać

Droga podania

Dawka

Docelowe gatunki zwierząt

1

Indoxacarbum

roztwór do nakrapiania

na skórę

195 mg/ml

pies

2

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

12 mg

kot

3

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

48 mg

kot

4

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

56 mg

pies

5

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

112 mg

pies

6

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

225 mg

pies

7

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

450 mg

pies

8

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

900 mg

pies

9

Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

100 mg/ml

kot

10

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(40 mg + 200 mg) / 0,4 ml

pies

11

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(100 mg + 500 mg) / ml

pies

12

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(250 mg + 1250 mg) / 2,5 ml

pies

13

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(400 mg + 2000 mg) / 4 ml

pies

14

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / 0,5 ml

kot

15

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg / 0,67 ml

pies

16

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg

pies

17

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

2,68 mg

pies

18

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg

pies

19

Fipronilum + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(50 mg + 60 mg) / pipetkę

0,5 ml

kot, fretka

20

Fipronilum + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(67 mg + 60,3 mg) / pipetkę

0,67 ml

pies

21

Fipronilum + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(134 mg + 120,6 mg) /

pipetkę 1,34 ml

pies

22

Fipronilum + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(268 mg + 241,2 mg) /

pipetkę 2,68 ml

pies

23

Fipronilum + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(402 mg + 361,8 mg) /

pipetkę 4,02 ml

pies

24

Pyranteli embonas + Praziquantelum

tabletka powlekana

podanie doustne

230 mg (co odpowiada 80 mg pyrantelu) + 20 mg /

tabletkę

kot

25

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

200 mg + 40 mg

pies

26

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

500 mg + 100 mg

pies

27

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

1250 mg + 250 mg

pies

28

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

2000 mg + 400 mg

pies

29

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg / pipetkę 0,67 ml

pies

30

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / pipetkę 1,34 ml

pies

31

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg / pipetkę 2,68 ml

pies

32

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg / pipetkę 4,02 ml

pies

33

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

0,77 g

pies

34

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

1,04 g

pies

35

Pyranteli embonas + Praziquantelum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

80 mg + 20 mg

kot

36

Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

50 mg + 144 mg + 200 mg

pies

37

Chlorhexidini digluconatis solutio

szampon leczniczy

podanie na skórę

31,2 mg/ml

pies

38

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / 0,5 ml

kot

39

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg / 0,67 ml

pies

40

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / 1,34 ml

pies

41

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg / 2,68 ml

pies

42

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg / 4,02 ml

pies

43

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg

kot

44

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg

pies

45

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg

pies

46

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg

pies

47

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg

pies

48

Oxalic acid dihydrate

proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny

w ulu

39,4 mg/ml

pszczoła miodna

49

Deltamethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g)

pies

50

Deltamethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

1,056 g / obrożę 60 cm

(26,40 g)

pies

51

Deltamethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

1,304 g

pies

52

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / 0,5 ml

kot

53

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg / 0,67 ml

pies

54

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / 1,34 ml

pies

55

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg / 2,68 ml

pies

56

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg / 4,02 ml

pies

57

Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

715 mg/ml

pies

58

Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

1430 mg / 2 ml

pies

59

Praziquantelum + Emodepsidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(30 mg + 7,5 mg) / pipetkę

0,35 ml

kot

60

Praziquantelum + Emodepsidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(60 mg + 15 mg) / pipetkę

0,70 ml

kot

61

Praziquantelum + Emodepsidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(96 mg + 24 mg) / pipetkę

1,12 ml

kot

62

Febantelum + Praziquantelum + Pyranteli embonas

tabletka

podanie doustne

150 mg + 50 mg + 50 mg

pies

63

Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelum

tabletka

podanie doustne

525 mg + 504 mg + 175 mg

pies

64

Pyranteli embonas + Praziquantelum

tabletka powlekana

podanie doustne

230 mg + 20 mg

kot

65

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(800 mg + 6 mg) / 2 ml

pies

66

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(1600 mg + 12 mg) / ml

pies

67

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

3200 mg + 24 mg

pies

68

Fipronilum

aerozol na skórę

na skórę

2,5 mg / pipetkę

kot, pies

69

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

50 mg / pipetkę

kot

70

Fipronilum

pasta doustna

na skórę

67 mg / pipetkę

pies

71

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

134 mg / pipetkę

pies

72

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

286 mg / pipetkę

pies

73

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

402 mg / pipetkę

pies

74

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(26,84 mg + 239,8 mg) /

pipetkę 0,44 ml

pies

75

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(67,1 mg + 599,5 mg) /

pipetę 1,1 ml

pies

76

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(134,2 mg + 1199,0 mg) /

pipetę 2,2 ml

pies

77

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(268,4 mg + 2398,0 mg) /

pipetę 4,4 ml

pies

78

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

(402,6 mg + 3597,0 mg) /

pipetę 6,6 ml

pies

79

Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

715 mg/ml

pies

80

Fipronil +

(S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(50 mg + 60 mg) / pipetkę

0,5 ml

fretka, kot

81

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(67 mg + 60,3 mg) / pipetkę

0,67 ml

pies

82

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(134 mg + 120,60 mg) /

pipetkę 1,34 ml

pies

83

Fipronil +

(S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(268 mg + 241,2 mg) /

pipetkę 2,68 ml

pies

84

Fipronil +

(S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(402 mg + 361,8 mg) /

pipetkę 4,02 ml

pies

85

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(50 mg + 60 mg) / pipetkę

0,5 ml

fretka, kot

86

Fipronil + Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(268 mg + 241,20 mg) /

pipetkę 2,68 ml

pies

87

Fipronil + Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(134 mg + 120,60 mg) /

pipetkę 1,34 ml

pies

88

Fipronil + Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(67 mg + 60,30 mg) / pipetkę

0,67 ml

pies

89

Fipronil + Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(402 mg + 361,80 mg) /

pipetkę 4,02 ml

pies

90

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

52,5 mg / 0,7 ml

kot

91

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

150 mg / 2 ml

pies

92

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

75 mg/ml

pies

93

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

300 mg / 4 ml

pies

94

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

412,5 mg / 5,5 ml

pies

95

Fipronilum

roztwór na skórę

podanie na skórę

0,5 g / 100 ml

kot, pies

96

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

50,00 mg / tubę 0,50 ml

kot

97

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

268 mg / tubę 0,50 ml

pies

98

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

134 mg / tubę 1,34 ml

pies

99

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

67 mg / tubę 0,67 ml

pies

100

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

402 mg / tubę 4,02 ml

pies

101

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

50 mg / pipetkę 0,5 ml

kot

102

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

67 mg / pipetkę 0,67 ml

pies

103

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

134 mg

pies

104

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

268 mg

pies

105

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

402 mg

pies

106

Fipronilum

aerozol na skórę, roztwór

podanie na skórę

2,5 mg/ml

kot, pies

107

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / 0,5 ml

kot

108

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg / 0,67 ml

pies

109

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / 1,34 ml

pies

110

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg / 2,68 ml

pies

111

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg / 4,02 ml

pies

112

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

na skórę

(1,25 g + 0,56 g) / obrożę

kot, pies

113

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

na skórę

(4,5 g + 2,03 g) / obrożę

pies

114

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

podanie na skórę

(50 mg + 60 mg) / 0,5 ml

fretka, kot

115

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

podanie na skórę

(67 mg + 60,3 mg) / 0,67 ml

pies

116

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

podanie na skórę

(134 mg + 120,6 mg) /

1,34 ml

pies

117

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

podanie na skórę

(268 mg + 241,2 mg) /

2,68 ml

pies

118

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

podanie na skórę

(402 mg + 361,8 mg) /

4,02 ml

pies

119

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / 0,50 ml

kot

120

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg / 2,68 ml

pies

121

Fipronil + Fipronil

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / 1,34 ml + 134 mg /

1,34 ml

pies

122

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg

pies

123

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg / 4,02 ml

pies

124

Fipronilum

aerozol natryskowy

podanie na skórę

250 mg / 100 ml

kot, pies

125

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

33,8 mg / 0,5 ml +

252,4 mg / 0,5 ml

pies

126

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

67,6 mg + 504,8 mg

pies

127

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

135,2 mg + 1009,6 mg

pies

128

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

270,4 mg + 2019,2 mg

pies

129

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

406,6 mg + 3028,8 mg

pies

130

Afoxolaner

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

11 mg

pies

131

Afoxolaner

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

28 mg

pies

132

Afoxolaner

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

68 mg

pies

133

Afoxolaner

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

136 mg

pies

134

Fipronilum

aerozol na skórę, roztwór

na skórę

2,5 mg/ml

kot, pies

135

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

50 mg / 0,5 ml

kot

136

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

67 mg / 0,67 ml

pies

137

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

134 mg / 1,34 ml

pies

138

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

268 mg / 2,68 ml

pies

139

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

402 mg / 4,02 ml

pies

140

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

50 mg / pipetę + 60 mg /

pipetę

fretka, kot

141

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

67 mg / pipetę + 60,3 mg /

pipetę

pies

142

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

134 mg / pipetę + 120,6 mg /

pipetę

pies

143

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

268 mg / pipetę + 241,2 mg /

pipetę

pies

144

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

podanie na skórę

402 mg / pipetę + 361,8 mg /

pipetę

pies

145

Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolum

tabletka

podanie doustne

50 mg + 144 mg + 200 mg

pies

146

Permethrinum

proszek

podanie na skórę

10 mg/ml

gołąb, pies

147

Propoxur + Flumethrin

obroża

zewnętrznie

1,25 g + 0,28 g

pies

148

Propoxur + Flumethrin

obroża

zewnętrznie

0,68 g + 3,02 g

pies

149

Propoxur + Flumethrin

obroża

zewnętrznie

1,013 g + 4,5 g

pies

150

Oxalic acid dihydrate

proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny

w ulu

39,4 mg

pszczoła miodna

151

Pyriprole

roztwór do nakrapiania

na skórę

56,25 mg

pies

152

Pyriprole

roztwór do nakrapiania

na skórę

137,5 mg

pies

153

Pyriprole

roztwór do nakrapiania

na skórę

275 mg

pies

154

Pyriprole

roztwór do nakrapiania

na skórę

625 mg

pies

155

Deltamethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g)

pies

156

Deltamethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g)

pies

157

Deltamethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

1,304 g

pies

158

Pyrantel embonate

pasta doustna

podanie doustne

9,3 g / 100 g

kot

159

Pyranteli embonas

pasta doustna

podanie doustne

2,2 g / 100 g

pies

160

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

0,760 g

pies

161

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

1,000 g

pies

162

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / 0,5 ml

kot

163

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg / 0,67 ml

pies

164

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / 1,34 ml

pies

165

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg / 2,68 ml

pies

166

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg / 4,02 ml

pies

167

Formic acid + Oxalic acid dihydrate

zawiesina do ula

podanie w ulu

5 mg/ml + 44 mg/ml

pszczoła miodna

168

Formic acid + Oxalic acid dihydrate

zawiesina do ula

podanie w ulu

75 mg + 660 mg

pszczoła miodna

169

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(44 mg + 3,9 mg + 317 mg) /

przyrząd

pies

170

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(87 mg + 7,7 mg + 635 mg) /

przyrząd

pies

171

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(196 mg + 17,4 mg +

1429 mg) / przyrząd

pies

172

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(256 mg + 22,7 mg +

1865 mg) / przyrząd

pies

173

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(436 mg + 38,7 mg +

3175 mg) / przyrząd

pies

174

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(423 mg + 42,3 mg) /

przyrząd

kot

Załącznik 2. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

1. Activyl 100 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów

2. Activyl 150 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów

3. Activyl 300 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów

4. Activyl 600 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów

5. Activyl 900 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

6. AdTab (12 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, kot)

7. AdTab (48 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, kot)

8. AdTab (56 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

9. AdTab (112 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

10. AdTab (225 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

11. AdTab (450 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

12. AdTab (900 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

13. Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania

14. Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania

15. Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg) / 0,4 ml; roztwór do nakrapiania

16. Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg) / 1 ml; roztwór do nakrapiania

17. Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg) / 2,5 ml; roztwór do nakrapiania

18. Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg) / 4 ml; roztwór do nakrapiania

19. Amflee (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

20. Amflee (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

21. Amflee (134 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

22. Amflee (2,68 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

23. Amflee (402 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

24. Amflee Combo (50 mg / 0,5 ml + 60 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot i fretka)

25. Amflee Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

26. Amflee Combo ((134 mg + 120,6 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

27. Amflee Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

28. Amflee Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

29. Anthelmin

30. Ataxxa (200 mg + 40 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

31. Ataxxa (500 mg + 100 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

32. Ataxxa (1250 mg + 250 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

33. Ataxxa (2000 mg + 400 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

34. Biopronil spot-on (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

35. Biopronil spot-on (134 mg / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

36. Biopronil spot-on (268 mg / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

37. Biopronil spot-on (402 mg / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

38. Canishield (0,77 g, obroża, pies)

39. Canishield (1,04 g, obroża, pies)

40. Cestal Cat (80 mg + 20 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, kot)

41. Cestal Plus (50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)

42. Clearium

43. Clearonil (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

44. Clearonil (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

45. Clearonil (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

46. Clearonil (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

47. Clearonil (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

48. Controline (50 mg, roztwór do nakrapiania, kot)

49. Controline (67 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

50. Controline (134 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

51. Controline (268 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

52. Controline (402 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

53. Dany's BienenWohl

54. Deltatic (0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g), obroża lecznicza, pies)

55. Deltatic (1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g), obroża lecznicza, pies)

56. Deltatic (1,304 g, obroża lecznicza, pies)

57. Dixie (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

58. Dixie (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

59. Dixie (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

60. Dixie (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

61. Dixie (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

62. Dixie Permetryna Quimunsa (715 mg / 1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

63. Dixie Permetryna Quimunsa (1430 mg / 2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

64. Dronspot ((30 mg + 7,5 mg) / pipetkę 0,35 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

65. Dronspot ((60 mg + 15 mg) / pipetkę 0,70 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

66. Dronspot ((96 mg + 24 mg) / pipetkę 1,12 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

67. Dronspot roztwór do nakrapiania 30 mg / 7,5 mg / pipetkę dla kota

68. Dronspot roztwór do nakrapiania 60 mg / 15 mg / pipetkę dla kota

69. Dronspot roztwór do nakrapiania 96 mg / 24 mg / pipetkę dla kota

70. Drontal Dog Flavour

71. Drontal Plus Flavour 35 kg

72. Drontal, 230 mg / 20 mg, tabletki powlekane dla kotów

73. Duowin Contact dla małego psa

74. Duowin Contact dla średniego psa

75. Duowin Contact dla dużego psa

76. Effipro (2,5 mg / pipetkę, aerozol na skórę, kot, pies)

77. Effipro (50 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, kot)

78. Effipro (67 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

79. Effipro (134 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

80. Effipro (268 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

81. Effipro (402 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

82. Effitix ((26,84 mg + 239,8 mg) / pipetkę 0,44 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

83. Effitix ((67,1 mg + 599,5 mg) / pipetę 1,1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

84. Effitix ((134,2 mg + 1199,0 mg) / pipetę 2,2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

85. Effitix ((268,4 mg + 2398,0 mg) / pipetę 4,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

86. Effitix ((402,6 mg + 3597,0 mg) / pipetę 6,6 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

87. Exspot

88. Fipnil Combo ((50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)

89. Fipnil Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

90. Fipnil Combo ((134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

91. Fipnil Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

92. Fipnil Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

93. Fiprex Duo

94. Fiprex Duo L

95. Fiprex Duo M

96. Fiprex Duo S

97. Fiprex Duo XL

98. Fiprex KOT

99. Fiprex M

100. Fiprex S

101. Fiprex L

102. Fiprex XL

103. Fiprex Spray

104. Fipron

105. Fipron L

106. Fipron M

107. Fipron S

108. Fipron XL

109. Fiprotec (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

110. Fiprotec (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

111. Fiprotec (134 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

112. Fiprotec (268 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

113. Fiprotec (402 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

114. Fiprotec Spray

115. Flevox (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

116. Flevox (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

117. Flevox (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

118. Flevox (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

119. Flevox (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

120. Foresto ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę, pies, kot)

121. Foresto ((4,5 g + 2,03 g) / obrożę, pies)

122. Frontline Combo Spot-On dla kotów

123. Frontline Combo Spot-On dla psów S

124. Frontline Combo Spot-On dla psów M

125. Frontline Combo Spot-On dla psów L

126. Frontline Combo Spot-On dla psów XL

127. Frontline Spot-On

128. Frontline Spot-On L

129. Frontline Spot-On M

130. Frontline Spot-On S

131. Frontline Spot-On XL

132. Frontline Spray 250 mg / 100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów

133. Frontline Tri-Act (33,8 mg / 0,5 ml + 252,4 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

134. Frontline Tri-Act (67,6 mg + 504,8 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

135. Frontline Tri-Act (135,2 mg + 1009,6 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

136. Frontline Tri-Act (270,4 mg + 2019,2 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

137. Frontline Tri-Act (406,6 mg + 3028,8 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

138. Frontpro (11 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

139. Frontpro (28 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

140. Frontpro (68 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

141. Frontpro (136 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

142. Fypryst (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, roztwór, kot, pies)

143. Fypryst (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

144. Fypryst (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

145. Fypryst (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

146. Fypryst (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

147. Fypryst (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

148. Fypryst Combo (50 mg / pipetę + 60 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)

149. Fypryst Combo (67 mg / pipetę + 60,3 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

150. Fypryst Combo (134 mg / pipetę + 120,6 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

151. Fypryst Combo (268 mg / pipetę + 241,2 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

152. Fypryst Combo (402 mg / pipetę + 361,8 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

153. InPar

154. Insectin

155. Kiltix dla małych psów

156. Kiltix dla średnich psów

157. Kiltix dla dużych psów

158. Oxybee

159. Prac-tic (56,25 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

160. Prac-tic (137,5 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

161. Prac-tic (275 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

162. Prac-tic (625 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

163. Prevendog (26,40 g, obroża lecznicza, pies)

164. Prevendog (15,90 g, obroża lecznicza, pies)

165. Prevendog (1,304 g, obroża lecznicza, pies)

166. Pyrantel-pasta dla kotów

167. Pyrantel Vetos-Farma, pasta doustna dla psów

168. Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów

169. Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów

170. Stop-X spot on (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

171. Stop-X spot on (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

172. Stop-X spot on (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

173. Stop-X spot on (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

174. Stop-X spot on (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

175. VarroMed (5 mg/ml + 44 mg/ml, zawiesina do ula, pszczoła miodna)

176. VarroMed (75 mg + 660 mg, zawiesina do ula, pszczoła miodna)

177. Vectra 3D ((44 mg + 3,9 mg + 317 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

178. Vectra 3D ((87 mg + 7,7 mg + 635 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

179. Vectra 3D ((196 mg + 17,4 mg + 1429 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

180. Vectra 3D ((256 mg + 22,7 mg + 1865 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

181. Vectra 3D ((436 mg + 38,7 mg + 3175 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

182. Vectra Felis ((423 mg + 42,3 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, kot)

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA