reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1224) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. Nr 63, poz. 396), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. Nr 244, poz. 1633);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. poz. 1043);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. poz. 1560).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. Nr 244, poz. 1633), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. poz. 1043), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. poz. 1560), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. Z. Szalczyk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 sierpnia 2015 r. (poz. 1382)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu2)

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kryteria klasyfikacji produktów leczniczych weterynaryjnych do wykazu, o którym mowa w pkt 2;

2) wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty, o których mowa w art. 71 ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zwane dalej „podmiotami”;

3) warunki, jakie powinny spełniać podmioty.

§ 2. Kryteria klasyfikacji produktów leczniczych weterynaryjnych do wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Podmioty powinny:

1) posiadać wydzielone miejsce do sprzedaży lub przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza, wyposażone w szczególności w:

a) szafy spedycyjne przeznaczone wyłącznie dla tych produktów,

b) termometry,

c) szafy chłodnicze, w przypadku obowiązku przechowywania tych produktów w temperaturze niższej niż pokojowa;

2) przechowywać produkty lecznicze weterynaryjne wydawane bez przepisu lekarza:

a) w oryginalnych opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych,

b) w ustalonych dla nich warunkach i okresie ważności;

3) przeprowadzać przynajmniej raz w roku spis kontrolny stanu magazynowego produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza, wraz z odnotowaniem wszelkich niezgodności.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Załącznik nr 15)

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY, KTÓRE PROWADZĄ OBRÓT DETALICZNY PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI WYDAWANYMI BEZ PRZEPISU LEKARZA

Lp.

Międzynarodowa nazwa substancji czynnej

Postać

Droga podania

Dawka

Docelowe gatunki zwierząt

1

Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

100 mg/ml

pies, kot

2

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(100 mg + 500 mg)/ml

pies

3

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(250 mg + 1250 mg)/2,5 ml

pies

4

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(40 mg + 200 mg)/0,4 ml

pies

5

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(400 mg + 2000 mg)/4 ml

pies

6

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg/pipetę 1,34 ml

pies

7

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg/pipetę 2,68 ml

pies

8

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/pipetę 4,02 ml

pies

9

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg/pipetę 0,50 ml

kot

10

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg/pipetę 0,67 ml

pies

11

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg/pipetę

pies

12

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg/pipetę

pies

13

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/pipetę

pies

14

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg/pipetę

kot

15

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg/pipetę

pies

16

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

3200 mg + 24 mg

pies

17

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

800 mg + 6 mg/2 ml

pies

18

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

1600 mg + 12 mg

pies

19

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

134 mg/pipetkę

pies

20

Fipronilum

roztwór do natryskiwania na skórę

na skórę

2,5 mg/pipetkę

pies, kot

21

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

268 mg/pipetkę

pies

22

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

402 mg/pipetkę

pies

23

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

50 mg/pipetkę

kot

24

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

67 mg/pipetkę

pies

25

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

52,5 mg/0,7 ml

kot

26

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

300 mg/4 ml

pies

27

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

150 mg/2 ml

pies

28

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

75 mg/ml

pies

29

Fipronilum

roztwór na skórę

na skórę

0,5 g/100 ml

pies, kot

30

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

412,5 mg/5,5 ml

pies

31

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

100 mg/ml

kot

32

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

100 mg/ml

pies, kot

33

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg/1,34 ml

pies

34

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg/2,68 ml

pies

35

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/4,02 ml

pies

36

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg/0,5 ml

kot

37

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg/0,67 ml

pies

38

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

na skórę

(1,25 g + 0,56 g)/obrożę

pies, kot

39

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

na skórę

(4,50 g + 2,03 g)/obrożę

pies

40

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(50 mg + 60 mg)/0,5 ml

kot, fretka

41

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(268 mg + 241,2 mg)/2,68 ml

pies

42

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(134 mg + 120,6 mg)/1,34 ml

pies

43

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(67 mg + 60,30 mg)/0,67 ml

pies

44

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(402 mg + 361,8 mg)/4,02 ml

pies

45

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

10 g/100 ml

kot, pies

46

Fipronilum

aerozol natryskowy

przez nakrapianie

250 mg/100 ml

pies, kot

47

Fipronilum

aerozol na skórę, roztwór

na skórę

2,5 mg/ml

pies, kot

48

Permethrinum

proszek

na skórę

10 mg/g

pies, gołąb, kot

49

Propoxurum + Flumethrinum

obroża

zewnętrznie

(3,02 g + 0,68 g)/obrożę

pies

50

Propoxur + Flumethrin

obroża

zewnętrznie

(4,50 g + 1,013 g)/obrożę

pies

51

Propoxur + Flumethrin

obroża

zewnętrznie

(1,25 g + 0,28 g)/obrożę

pies

52

Amitrazum

obroża

zewnętrznie

2,475 g/obrożę

pies

53

Pyranteli embonas

pasta doustna

podanie doustne przy pomocy dozownika lub po wymieszaniu z pokarmem

2,2 g/10 g

pies

54

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

0,760 g/obrożę 48 cm (19 g)

pies

55

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

1,000 g/obrożę 65 cm (25 g)

pies

56

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

56,25 mg/0,45 ml

pies

57

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

137,5 mg/1,1 ml

pies

58

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

275 mg/2,2 ml

pies

59

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

625 mg/5,0 ml

pies

60

Pyranteli embonas + Praziquantelum

tabletka powlekana

doustnie

(230 mg + 20 mg)/tabletkę

kot

61

Febantelum +
Pyranteli embonas +
Praziquantelum

tabletka

doustnie

(150 mg + 144 mg + 50 mg)/tabletkę

pies

62

Praziquantelum +
Pyranteli embonas +
Fenbendazolum

tabletka

doustnie

(50 mg + 144 mg + 200 mg)/tabletkę

pies

63

Pyranteli embonas

pasta

doustnie

115,3 mg/g

kot

64

Pyranteli embonas

pasta

doustnie

21,62 mg/g

pies

 

Załącznik 2. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY, KTÓRE PROWADZĄ OBRÓT DETALICZNY PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI WYDAWANYMI BEZ PRZEPISU LEKARZA]

Załącznik nr 25)

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY, KTÓRE PROWADZĄ OBRÓT DETALICZNY PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI WYDAWANYMI BEZ PRZEPISU LEKARZA

1. Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania

2. Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania

3. Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania

4. Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania

5. Advantage 250 dla psów, roztwór do nakrapiania

6. Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania

7. Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml, roztwór do nakrapiania

8. Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania

9. Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania

10. Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

11. Amflee 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

12. Amflee 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

13. Amflee 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

14. Amflee 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

15. Amflee 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

16. Controline 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

17. Controline 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

18. Controline 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

19. Controline 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

20. Controline 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

21. Duowin Contact dla małego psa, 800 mg + 6 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

22. Duowin Contact dla średniego psa, 1600 mg + 12 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

23. Duowin Contact dla dużego psa, 3200 mg + 24 mg/8 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

24. Effipro 2,5 mg/ml, roztwór do natryskiwania na skórę dla psów i kotów

25. Effipro 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

26. Effipro 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

27. Effipro 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

28. Effipro 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

29. Effipro 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

30. Expronil 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

31. Expronil 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

32. Expronil 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

33. Expronil 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

34. Expronil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

35. Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów

36. Fiprex M, 150 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

37. Fiprex S, 75 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów

38. Fiprex L, 300 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

39. Fiprex XL, 412,5 mg/5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

40. Fiprex Spray 0,5 g/100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów

41. Fiprocat 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

42. Fiprodog 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

43. Fiprodog 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

44. Fiprodog 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

45. Fiprodog 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

46. Fiprospot 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

47. Fiprospot 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

48. Fiprospot 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

49. Fiprospot 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

50. Fiprospot 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

51. Flevox 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

52. Flevox 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

53. Flevox 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

54. Flevox 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

55. Flevox 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

56. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla kotów

57. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla kotów i psów o masie ciała nie większej niż 8 kg

58. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla psów o masie ciała mniejszej lub równej 8 kg

59. Foresto 4,50 g + 2,03 g, obroża dla psów o masie ciała większej niż 8 kg

60. Frontline Combo Spot-On dla kotów

61. Frontline Combo Spot-On dla psów S

62. Frontline Combo Spot-On dla psów M

63. Frontline Combo Spot-On dla psów L

64. Frontline Combo Spot-On dla psów XL

65. Frontline Spot-On 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów

66. Frontline Spot-On S 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

67. Frontline Spot-On M 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

68. Frontline Spot-On L 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

69. Frontline Spot-On XL 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

70. Frontline Spray 250 mg/100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów

71. Fypryst 2,5 mg/ml, aerozol na skórę dla psów i kotów

72. Fypryst 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

73. Fypryst 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

74. Fypryst 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

75. Fypryst 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

76. Fypryst 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

77. Insectin Proszek 10 mg/g, proszek do podania na skórę dla psów, kotów i gołębi

78. Kiltix dla małych psów, l,25 g + 0,28 g, propoksur + flumetryna/obroża

79. Kiltix dla średnich psów, 3,02 g + 0,68 g, propoksur + flumetryna/obroża

80. Kiltix dla dużych psów, 4,5 g + l,013 g, propoksur + flumetryna/obroża

81. Preventex 9%, obroża dla psów

82. Pyrantel pasta dla psów, 2,2 g/100 g, pasta doustna dla psów

83. Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów

84. Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów

85. Prac-tic 56,25 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów

86. Prac-tic 137,5 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

87. Prac-tic 275 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

88. Prac-tic 625 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

89. Drontal, 230 mg + 20 mg tabletki powlekane dla kotów

90. Drontal Plus Flavour, 150 mg + 144 mg + 50 mg tabletki dla psów

91. Fleanil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

92. Fleanil 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

93. Fleanil 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

94. Fleanil 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

95. Fleanil 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

96. Fiproclear 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

97. Fiproclear 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

98. Fiproclear 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

99. Fiproclear 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

100. Fiproclear 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

101. Cestal Plus Flavour, 50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki dla psów

102. Cestal Cat Flavour, 20 mg + 230 mg, tabletki dla kotów

103. Banminth pasta dla psów

104. Banminth pasta dla kotów


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 3, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, 277, 788 i 875.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 kwietnia 2008 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. poz. 1560), które weszło w życie z dniem 27 listopada 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama