REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 569

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1449) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli II:

- uchyla się lp. 13,

- lp. 18 otrzymuje brzmienie:

18

Starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 7 i 14

XI-XIV

-

wyższe

3

specjalista w Komendzie Głównej OHP

wyższe

3

średnie lub średnie branżowe

5

b) tabela IV otrzymuje brzmienie:

IV. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej

1

Kierownik sekcji/ośrodka

IX-XVIII

1

wyższe z uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia

8


2

Starszy kustosz

XIV-XVI

-

wyższe

7

3

Kustosz

XI-XIV

-

wyższe

5

4

Starszy bibliotekarz

X-XI

-

wyższe

2

5

Bibliotekarz

VII-IX

-

wyższe

1

średnie lub średnie branżowe

2

6

Młodszy bibliotekarz

VI-VII

-

średnie lub średnie branżowe

-

7

Magazynier biblioteczny

IV-VI

-

średnie lub średnie branżowe

-

8

Pomocnik biblioteczny

I-III

-

średnie lub średnie branżowe

-

Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej

1

Kierownik sekcji

XV-XVIII

-

wyższe

9

2

Główny specjalista, główny informatyk

XI-XVI

-

wyższe

7

3

Starszy specjalista, starszy informatyk

IX-XII

-

wyższe

5

4

Specjalista, informatyk

VII-X

-

wyższe

3

średnie lub średnie branżowe

4

5

Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

VI-IX

-

średnie lub średnie branżowe

4

6

Księgowy, starszy referent, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

V-VII

-

średnie lub średnie branżowe

2

7

Kierowca

IV-VI

-

według odrębnych przepisów

8

Referent, kasjer, magazynier, sekretarka

II-IV

-

średnie lub średnie branżowe

-

”,

c) tytuł tabeli Vc otrzymuje brzmienie: „Vc. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Edukacji”.

§ 2. [Zastosowanie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3. [Zatrudnienie pracownika, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia lub stażu pracy]

Pracownik, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 4. [Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów]

Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, które wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 11 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 569)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3300-4400

II

3360-4500

III

3420-4600

IV

3480-4700

V

3550-4800

VI

3600-5100

VII

3670-5200

VIII

3730-5400

IX

3810-5700

X

3860-6000

XI

3940-6500

XII

4020-6900

XIII

4120-7100

XIV

4220-7600

XV

4370-8100

XVI

4650-8400

XVII

4920-8900

XVIII

5220-9500

XIX

5770-10 000

XX

6360-10 500

XXI

6980-11 000

II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3600-4300

II

3650-4350

III

3700-4400

IV

3750-4450

V

3800-4500

VI

3850-4600

VII

3900-4700

VIII

3950-5000

IX

4000-5300

X

4050-5600

XI

4100-5900

XII

4150-6200

XIII

4200-6500

XIV

4250-6900

XV

4300-7200

XVI

4350-7500

XVII

4400-7800

XVIII

4450-9100

III. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3490-5320

II

3580-5740

III

3680-6020

IV

3780-6720

V

3980-7420

VI

4280-8260

VII

4480-8540

VIII

4780-9800

IX

5080-10 640

X

5680-12 600

XI

6280-13 160

XII

6980-14 700

XIII

7580-15 540

XIV

8280-18 060

XV

9080-19 180

IV. Dla pracowników Centrum Informatyczne Edukacji

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4300-5500

II

4350-6500

III

4400-7500

IV

4450-8500

V

4500-9500

VI

4550-11 000

VII

4600-12 000

VIII

4700-13 000

IX

4800-14 000

X

4900-16 000

XI

5000-18 000

XII

6000-22 000

V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4300-5800

II

5300-6600

III

5500-6900

IV

5700-7200

V

6000-7700

VI

6700-8600

VII

7100-9900

VIII

7700-11 100

IX

8200-13 400

X

8900-15 800

VI. Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3050-6600

II

3780-6700

III

3830-6900

IV

3880-7100

V

3930-7300

VI

3980-7500

VII

4080-7700

VIII

4220-7900

IX

4380-8100

X

4580-8300

XI

4780-8500

XII

4980-8700

XIII

5480-9200

XIV

6080-9800

XV

6680-10 800

XVI

7280-11 800

XVII

7880-13 300

VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3800-5300

II

3850-5400

III

3900-5900

IV

3950-6200

V

4000-6400

VI

4050-6700

VII

4100-7700

VIII

4200-8700

IX

4300-9700

X

4600-10 700

XI

4900-13 700

XII

5750-14 700

XIII

6500-16 700

XIV

7400-18 700

XV

8900-21 700

VIII. Dla pracowników Instytutu Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2500-5500

II

2800-6250

III

3100-7000

IV

3400-7750

V

3700-8500

VI

4000-9250

VII

4300-10 000

IX. Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3600-4320

II

3700-4380

III

3750-4500

IV

3800-4560

V

3850-4640

VI

3900-5650

VII

3950-5900

VIII

4000-6150

IX

4050-7050

X

4100-7430

XI

4200-8200

XII

4500-9200

XIII

4550-10 200

XIV

4700-11 400

XV

5300-11 750

XVI

5950-14 200

X. Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4000-4800

II

4050-4900

III

4100-5000

IV

4200-5200

V

4300-5400

VI

4400-5600

VII

4500-5800

VIII

4600-5900

IX

4800-6000

X

4900-6100

XI

5000-6200

XII

5200-6500

XIII

5400-6900

XIV

5600-7500

XV

5800-8500

XVI

6000-8700

XVII

6200-9000

XVIII

6400-12 000

XIX

6500-15 000

XI. Dla pracowników Instytutu De Republica

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3010-4410

II

3880-4900

III

3960-4970

IV

4040-5040

V

4120-5110

VI

4200-5180

VII

4280-5250

VIII

4370-5390

IX

4460-5550

X

4500-5760

XI

4550-5980

XII

4600-6200

XIII

4650-6520

XIV

4700-6840

XV

4750-7160

XVI

4800-7480

XVII

4850-7800

XVIII

4950-8250

XIX

5400-11 900

XII. Dla pracowników Instytutu Pokolenia oraz Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1505-4410

II

1800-4900

III

1830-4970

IV

1860-5040

V

1890-5110

VI

1920-5180

VII

1950-5250

VIII

1980-5390

IX

2010-5550

X

2040-5760

XI

2070-5980

XII

2100-6500

XIII

2130-7000

XIV

2160-7500

XV

2190-8000

XVI

2220-8500

XVII

2250-9000

XVIII

2300-10 000

XIX

2500-12 000

XIII. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2500-5300

II

3300-5350

III

3350-5400

IV

3400-5500

V

3450-5600

VI

3500-5700

VII

3550-5800

VIII

3600-5900

IX

3700-6000

X

3800-6200

XI

3900-6400

XII

4000-6600

XIII

4100-6900

XIV

4200-7200

XV

4300-7500

XVI

4400-7800

XVII

4500-8100

XVIII

4700-8500

XIX

4900-12 000

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA