REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 4 poz. 62

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2004 r.

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Monety, o których mowa w § 1 i 2, wprowadza się do obiegu z dniem 28 stycznia 2004 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260.

Załącznik 1. [WZORY, STOP, PRÓBA, MASA l WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ I 20 ZŁ]

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 16 stycznia 2004 r. (poz. 62)

Załącznik nr 1

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA l WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI
2 ZŁ I 20 ZŁ

 

War-tość

Cechy graficzne

Brzeg (bok)

Masa (w gra-mach)

Śred-nica (w mili-met-rach)

Stop/próba

Wielkość emisji (w sztukach)

strona główna

strona odwrotna

2 zł

Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 2004, poniżej napis: ZŁ 2 ZŁ. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Wizerunki dwóch morświnów. U góry i z prawej strony półkolem napis: MORŚWIN Phocoena phocoena. U dołu fragment stylizowanej mapy Polski.

Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni rozdzielony gwiazdkami

8,15

27,0

CuAI5Zn5Sn1

800 000

20 zł

Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 2004, po niżej napis: ZŁ 20 ZŁ. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Wizerunki dwóch morświnów. U góry półkolem napis: MORŚWIN. U dołu na tle fragmentu stylizowanej mapy Polski napis: Phocoena phocoena.

gładki

28,28

38,61

Ag 925/1000

56 000

 

Załącznik 2. [WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ]

Załącznik nr 2

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

 

War-tość

Cechy graficzne

Brzeg
(bok)

Masa
(w gra-mach)

Śred-nica
(w mili-met-rach)

Stop/próba

Wielkość emisji (w sztukach)

strona główna

strona odwrotna

2 zł

Na tle stylizowanej mapy Polski wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2004. U dołu napis: zł 2 zł. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Wizerunek herbu województwa dolnośląskiego. U góry półkolem napis: WOJEWÓDZTWO, u dołu półkolem napis: DOLNOŚLĄSKIE.

Na boku ośmiokrot-nie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni rozdzielony gwiazdkami

8,15

27,0

CuAI5Zn5Sn1

700 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-01-27
  • Data wejścia w życie: 2004-01-27
  • Data obowiązywania: 2004-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA