reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego (M.P. poz. 1055), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego (M.P. poz. 597).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego (M.P. poz. 597), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2021 r. (poz. 315)

ZARZĄDZENIE NR 127
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279 oraz z 2020 r. poz. 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. Biuru Rzecznika Finansowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia1)

Załącznik do zarządzenia nr 127 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 października 2015 r.

STATUT BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

§ 1. Biuro Rzecznika Finansowego, zwane dalej "Biurem", działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279 oraz z 2020 r. poz. 2320) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Biuro działa pod bezpośrednim kierownictwem Rzecznika Finansowego, zwanego dalej "Rzecznikiem".

§ 3. 1. Rzecznik kieruje Biurem przy pomocy zastępców oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4.

2. Zakres zadań zastępców oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4, określa Rzecznik.

3. Rzecznik może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach koordynujących lub samodzielnych do działania w imieniu Rzecznika w określonych przez niego sprawach.

§ 4. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego;

2) Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego;

3) Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów;

4) Wydział Administracyjno-Finansowy;

5) 2) Wydział Edukacji i Komunikacji;

6) 2) Wydział Studiów i Analiz;

7) 2) Wydział Audytu i Kontroli.

§ 5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Biura oraz tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny nadany przez Rzecznika.

§ 6. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Biura rozstrzyga Rzecznik.

§ 7. Rzecznik może tworzyć rady lub zespoły jako organy pomocnicze o charakterze opiniodawczo-doradczym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania i sposób finansowania ich działalności.

 

1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 października 2015 r.

2) Dodany przez § 1 zarządzenia nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego (M.P. poz. 597), które weszło w życie z dniem 17 lipca 2020 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama