Kategorie

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 lutego 2021 r.

nr 112.7.2021

w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374 i 2157), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają:

I. na stopień generała dywizji

generał brygady Dariusz PLUTA

generał brygady Piotr TRYTEK

II. na stopień generała brygady

pułkownik Krzysztof Przemysław KOCIUBA

pułkownik Tomasz Krzysztof KOWALIK

pułkownik Dariusz MENDRALA

pułkownik Marek WAWRZYNIAK

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
  • Data wejścia w życie: 2021-02-25
  • Data obowiązywania: 2021-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.