Kategorie

POSTANOWIENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 marca 2021 r.

nr 115.8.2021

w sprawie nadania tytułu profesora

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Cezary CIEŚLIŃSKI - w dyscyplinie filozofia

2. dr hab. Sławomir ZONENBERG - w dyscyplinie historia

nauk inżynieryjno-technicznych

3. dr hab. Waldemar KUCZYŃSKI - w dyscyplinach inżynieria mechaniczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

4. dr hab. Piotr OLEŚKOWICZ-POPIEL

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

5. dr hab. Monika DMITRZAK-WĘGLARZ - w dyscyplinie nauki medyczne

6. dr hab. Piotr Stanisław JANIK - w dyscyplinie nauki medyczne

7. dr hab. Wojciech SOBICZEWSKI - w dyscyplinie nauki medyczne

8. dr hab. Małgorzata SYCZEWSKA - w dyscyplinie nauki medyczne

9. dr hab. Lidia TOMKIEWICZ-PAJĄK  - w dyscyplinie nauki medyczne

nauk rolniczych

10. dr hab. Marcin KOZAK - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

11. dr hab. Rafał NADULSKI - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

12. dr hab. Piotr SZULC  - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

nauk ścisłych i przyrodniczych

13. dr hab. Piotr KRASOŃ - w dyscyplinie matematyka

14. dr hab. Agnieszka NOSAL-WIERCIŃSKA - w dyscyplinie nauki chemiczne

15. dr hab. Hubert WIERZBOWSKI - w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-29
  • Data wejścia w życie: 2021-03-22
  • Data obowiązywania: 2021-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.