Kategorie

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2021 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) informuję, co następuje:

Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

- moc dawki - 39-130 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 78,5 nSv/h)

- Cs-137 w mleku - 0,24-2,24 Bq/dm3 (bekerela na dm3 )

(średnio 0,71 Bq/dm3 )

- Cs-137 w powietrzu - <0,10-7,30 µBq/m3 (mikrobekerela na m3 )

(średnio 0,60 µBq/m3 ).

Zawartość izotopu cezu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Powyższe dane wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki: Ł. Młynarkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
  • Data wejścia w życie: 2021-04-30
  • Data obowiązywania: 2021-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.