Kategorie

Monitor Polski

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40c ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432 i 619) ogłasza się, że wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wyniósł 105,23 (wzrost o 5,23%).

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: D. Rozkrut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-13
  • Data obowiązywania: 2021-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski