Kategorie

Monitor Polski

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 13 stycznia 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 stycznia 2021 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen, przez wymianę not.

Umowa została zawarta w drodze wymiany not dyplomatycznych z dnia 14 grudnia 2020 r. oraz z dnia 13 stycznia 2021 r.1) i zgodnie z jej art. 4 weszła w życie dnia 1 lutego 2021 r.

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau


1) Po wejściu umowy w życie stwierdzono błąd w Załączniku nr 3 do umowy w wersji załączonej do noty z dnia 13 stycznia 2021 r. Błąd skorygowano w drodze wymiany not z dnia 16 marca 2021 r. oraz z dnia 18 marca 2021 r., a teksty tych not wraz z poprawionym Załącznikiem nr 3 zostają ogłoszone razem z Umową z dnia 13 stycznia 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-09
  • Data wejścia w życie: 2021-06-09
  • Data obowiązywania: 2021-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski