Kategorie

Monitor Polski

UCHWAŁA NR 123/2021
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Koninie II

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 § 3 w związku z § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się z dniem 20 lipca 2021 r. Bogdana Radeckiego na Komisarza Wyborczego w Koninie II.

§ 2.

Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na okres 5 lat.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
  • Data wejścia w życie: 2021-07-20
  • Data obowiązywania: 2021-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski