Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 lipca 2021 r.

o wolnych stanowiskach sędziowskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

2) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołominie.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-02
  • Data wejścia w życie: 2021-07-19
  • Data obowiązywania: 2021-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski