reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 stycznia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Finansów, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 10 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 58 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 40, Nr 12, poz. 62 i Nr 13, poz. 73), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) Kierownik komórki audytu wewnętrznego.”;

2) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za sprawy wynikające z zadań Dyrektora Generalnego w zakresie organizacji Ministerstwa, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia pracowników oraz gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Biuro zapewnia obsługę organizacyjną Kierownika komórki audytu wewnętrznego, kierującego komórką ds. audytu wewnętrznego wyodrębnioną w ramach Biura Dyrektora Generalnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów

Jan Vincent-Rostowski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Da Wanda

DaWanda to platforma online z produktami hand-made i designem.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama