reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 33
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 15 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 20 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie (Dz. Urz. Min. Spraw. Wew. poz. 38) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia”;

2) w § 17 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Przedsiębiorstwo „Szpital” wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) anestezjologii i intensywnej terapii,

b) chirurgii,

c) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

d) geriatrii,

e) chorób wewnętrznych,

f) ginekologii,

g) neurologii,

h) okulistyki,

i) pomocy doraźnej,

j) rehabilitacji;

2) Przedsiębiorstwo „Zespół Przychodni” wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) alergologii,

b) badań diagnostycznych,

c) badań profilaktycznych,

d) chirurgii ogólnej,

e) chirurgii stomatologicznej,

f) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

g) chorób płuc,

h) dermatologii,

i) endokrynologii,

j) diabetologii,

k) gastroenterologii,

l) geriatrii,

m) ginekologii,

n) kardiologii,

o) laryngologii,

p) medycyny pracy,

q) medycyny rodzinnej,

r) neurologii,

s) okulistyki,

t) podstawowej opieki zdrowotnej,

u) proktologii,

v) promocji zdrowia,

w) protetyki,

x) psychologii,

y) rehabilitacji,

z) reumatologii,

za) stomatologii,

zb) urologii,

zc) zdrowia psychicznego;”;

3) w § 21:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o jednostkowej wartości przekraczającej 100 000 zł;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) prowadzenie działalności, innej niż odpłatna działalność lecznicza;”;

4) w § 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zakład prowadzi wydzieloną działalność, inną niż odpłatna działalność lecznicza w zakresie:”.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1146 i 1491.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama