reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu ogłoszenia międzynarodowego przetargu na frakcjonowanie polskiego osocza.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje

się Zespół do spraw specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu ogłoszenia międzynarodowego przetargu na frakcjonowanie polskiego osocza, zwany dalej „Zespołem", jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

§ 2

W skład

Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu

– doc. Jan Sabliński – dyrektor Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

2) członek Zespołu

– prof. Halina Seyfried – Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

3) członek Zespołu

– doc. Magdalena Łętowska – krajowy specjalista w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;

4) członek Zespołu

– mgr Paweł Wojtylak – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;

5) członek Zespołu

– lek. Eugeniusz Toruń – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;

6) członek zespołu

– dr Wojciech Figiel – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz i Systemów Finansowania Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

7) członek Zespołu

– mgr Wiesława Kaczorowska – główny specjalista Departamentu Analiz i Systemów Finansowania Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

8) członek Zespołu

– Krzysztof Jankowski – kierownik zespołu do spraw przetargów Zakładu Zamówień Publicznych;

9) sekretarz Zespołu

– Anna Adamczyk – referent w zespole do spraw przetargów Zakładu Zamówień Publicznych.

§ 3

Zadaniem

Zespołu jest przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu ogłoszenia międzynarodowego przetargu na frakcjonowanie polskiego osocza.

§ 4

Zespół

realizuje swoje zadanie poprzez:

1) opracowanie założeń dotyczących specyfikacji zamówienia;

2) opracowanie analiz i opinii niezbędnych do prawidłowego opracowania przedmiotowych założeń.

§ 5

Nadzór nad

Zespołem sprawuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który inicjuje i nadzoruje Zespół w zakresie zadań związanych w szczególności z analizowaniem i oceną organizacji publicznej służby krwi.

§ 6

1. Zespół

działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Zespołu.

§ 7

1. Ustalenia

Zespołu w sprawach dotyczących realizacji zadań, o których mowa w § 4, podejmowane są w formie uchwały, zwykłą większością głosów.

2. Przyjęte ustalenia i wnioski przewodniczący Zespołu przekazuje w formie pisemnej, do wiadomości Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 5.

§ 8

1. Przewodniczący

Zespołu, do realizacji cząstkowych zadań, może wyodrębnić ze składu Zespołu podzespoły.

2. Podzespoły działają kolegialnie.

3. Z posiedzeń podzespołów sporządza się protokoły, które podpisuje sekretarz i przewodniczący Zespołu.

4. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby, nie będące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 9

Obsługę

organizacyjno-techniczną, w tym miejsce odbywania posiedzeń Zespołu, zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej.

§ 10

1. Członkowie

Zespołu uczestniczą w jego pracach za zgodą pracodawcy.

2. Przewodniczący Zespołu oraz członkowie Zespołu, a także osoby wymienione w § 8 ust. 4, otrzymują wynagrodzenie na podstawie odrębnie zawieranych umów cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2, nie przysługuje członkom Zespołu wymienionym w § 2 pkt 6–7.

4. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 11

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama