| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 marca 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5. poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 71) w załączniku nr 1 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Badań Żywności, Przedmiotów Użytku, Struktury Żywienia,

b) Sekcja Badań Powietrza, Wody i Gleby,

c) Sekcja Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy,

d) Sekcja Analizy Instrumentalnej,

e) Sekcja Badań Mikrobiologicznych;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Pełnomocnik ds. Epidemiologii;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Higieny Komunalnej;

6) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

7) Oddział Promocji Zdrowia;

8) Sekcja ds. Systemu Jakości;

9) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

10) Sekcja Statystyki, Informacji i Analiz;

11) Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego;

12) Sekcja Higieny Radiacyjnej;

13) Sekcja Kadr i Szkolenia;

14) Radca Prawny;

15) Sekretariat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

16) Główna Księgowa, której podlega Sekcja Księgowości;

17) Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego;

18) Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i obrony cywilnej;

19) Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

20) Oddział Administracyjny;

21) Oddział Zamiejscowy w Łomży – Oddział Laboratoryjny wykonujący badania dla potrzeb Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Łomży i Zambrowie istniejący do dnia 31 grudnia 2003 r.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, oddziału zamiejscowego i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny.".

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Jeleń

Radca prawny LL.M.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »