| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 marca 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5. poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 71) w załączniku nr 1 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Badań Żywności, Przedmiotów Użytku, Struktury Żywienia,

b) Sekcja Badań Powietrza, Wody i Gleby,

c) Sekcja Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy,

d) Sekcja Analizy Instrumentalnej,

e) Sekcja Badań Mikrobiologicznych;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Pełnomocnik ds. Epidemiologii;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Higieny Komunalnej;

6) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

7) Oddział Promocji Zdrowia;

8) Sekcja ds. Systemu Jakości;

9) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

10) Sekcja Statystyki, Informacji i Analiz;

11) Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego;

12) Sekcja Higieny Radiacyjnej;

13) Sekcja Kadr i Szkolenia;

14) Radca Prawny;

15) Sekretariat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

16) Główna Księgowa, której podlega Sekcja Księgowości;

17) Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego;

18) Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i obrony cywilnej;

19) Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

20) Oddział Administracyjny;

21) Oddział Zamiejscowy w Łomży – Oddział Laboratoryjny wykonujący badania dla potrzeb Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Łomży i Zambrowie istniejący do dnia 31 grudnia 2003 r.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, oddziału zamiejscowego i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny.".

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »