| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 sierpnia 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa opolskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 r. Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407–1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa opolskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w § 6 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–16 w brzmieniu:

„13) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

14) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;

15) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

16) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.”;

b) w § 8 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.”;

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) w § 6 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–16 w brzmieniu:

„13) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

14) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;

15) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

16) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.”;

b) w § 8 w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.”;

3) w załączniku nr 4 do zarządzenia:

a) w § 6 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–16 w brzmieniu:

„13) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

14) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;

15) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

16) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.”;

b) § 8 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.”;

4) w załączniku nr 5 do zarządzenia:

a) w § 6 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–16 w brzmieniu:

„13) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

14) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;

15) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

16) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii ze Stanowiskiem Pracy ds. Statystyki;

2) Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;

3) Oddział Higieny Pracy;

4) Oddział Higieny Komunalnej;

5) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;

7) Sekcja Administracyjna;

8) Laboratorium;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Stanowisko Radcy Prawnego;

12) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.”;

5) w załączniku nr 6 do zarządzenia:

a) w § 6 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–16 w brzmieniu:

„13) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

14) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;

15) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

16) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.”;

b) w § 8 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.”;

6) w załączniku nr 7 do zarządzenia:

a) w § 6 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–16 w brzmieniu:

„13) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

14) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;

15) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

16) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.”;

b) w § 8 w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.”;

7) w załączniku nr 8 do zarządzenia:

a) w § 6 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–16 w brzmieniu:

„13) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

14) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;

15) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

16) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.”;

b) w § 8 w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.”;

8) w załączniku nr 9 do zarządzenia:

a) w § 6 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–16 w brzmieniu:

„13) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

14) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;

15) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

16) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Komunalnej'

2) Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;

3) Oddział Epidemiologii;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Administracyjno-Gospodarczy;

6) Oddział Księgowości;

7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Stanowisko Radcy Prawnego;

11) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.”;

9) w załączniku nr 10 do zarządzenia:

a) 6 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–16 w brzmieniu:

„13) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

14) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;

15) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

16) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.”;

b) w § 8 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.”;

10) w załączniku nr 11 do zarządzenia:

a) w § 6 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–16 w brzmieniu:

„13) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

14) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;

15) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

16) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.”;

b) w § 8 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.”;

11) w załączniku nr 12 do zarządzenia:

a) w § 6 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–16 w brzmieniu:

„13) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

14) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;

15) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;

16) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.”;

b) w § 8 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.”.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »