reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa mazowieckiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 56, z 2003 r. Nr 8, poz. 66 i Nr 9, poz. 86 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wojewódzka Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Dział Laboratoryjny;

3) Dział Nadzoru;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

8) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

9) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

10) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białobrzegach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Pracy,

d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru;

4) Sekcja Statystyki, Informacji i Analiz;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

7) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

7) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipsku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Pracy,

d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

e) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

4) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii,

b) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej,

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

13) w załączniku nr 13 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

14) w załączniku nr 14 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Pracy,

d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

15) w załączniku nr 15 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Pracy,

d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

16) w załączniku nr 16 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

6) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

7) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

17) w załączniku nr 17 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych;

5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

18) w załączniku nr 18 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

4) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

19) w załączniku nr 19 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”.

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej,

g) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

20) w załączniku nr 20 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

6) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

7) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

21) w załączniku nr 21 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

c) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

22) w załączniku nr 22 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w mieście stołecznym Warszawie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

4) Oddział Higieny Komunalnej;

5) Oddział Higieny Pracy;

6) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

9) Sekcja Poboru Próbek;

10) Sekcja Statystyki, Ocen i Analiz;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

12) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

13) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

14) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

23) w załączniku nr 23 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Pracy,

d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

24) w załączniku nr 24 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

25) w załączniku nr 25 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

26) w załączniku nr 26 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Spraw Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

27) w załączniku nr 27 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Spraw Higieny Pracy,

d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

6) Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

28) w załączniku nr 28 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Odział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

29) w załączniku nr 29 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Odział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

6) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

7) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

30) w załączniku nr 30 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

31) w załączniku nr 31 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Odział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Pracy,

d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

32) w załączniku nr 32 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

33) w załączniku nr 33 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

34) w załączniku nr 34 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

4) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

35) w załączniku nr 35 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

36) załączniku nr 36 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

37) w załączniku nr 37 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

38) w załączniku nr 38 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żurominie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Pracy,

d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

39) w załączniku nr 39 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

c) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Pracy,

d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama