reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 54, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Wojewódzka Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;

a) Oddział Administracyjno-Techniczny;

b) Oddział Ekonomiczny,

2) Dział Epidemiologii;

3) Dział Higieny Komunalnej;

4) Dział Higieny Pracy;

5) Dział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

6) Dział Kadr;

7) Dział Laboratoryjny;

8) Dział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

9) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

10) Oddział Higieny Radiacyjnej;

11) Oddział Organizacji, Statystyki, Informacji i Szkoleń;

12) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

13) Sekcja do Spraw Informatyki;

14) Sekcja do Spraw Systemu Jakości;

15) Sekcja do Spraw Zamówień Publicznych;

16) Sekcja Kancelaryjna;

17) Sekcja Prawna;

18) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

19) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

20) Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

21) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

22) Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej;

23) Stanowisko Pracy Specjalisty do Spraw Kontroli Wewnętrznej;

24) Stanowisko Pracy Specjalisty do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bolesławcu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

4) Oddział Higieny Komunalnej;

5) Oddział Higieny Pracy;

6) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Sekcja Administracyjno-Gospodarczo-Personalna;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

12) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

13) Stanowisko Pracy – Kasjer;

14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

15) Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej;

16) Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.",

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

9) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego."

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.",

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

a) Sekcja Administracyjna i Obsługi Technicznej,

b) Sekcja Finansowo-Księgowa;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Sekcja Epidemiologii;

4) Sekcja Higieny Komunalnej;

5) Sekcja Higieny Pracy;

6) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

12) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy."

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.",

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Personalnych i Socjalnych;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

6) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Laboratoryjny;

4) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

5) Sekcja Organizacji, Statystyki, Informacji i Szkoleń;

6) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Socjalnych;

8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

9) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

10) Stanowiska Pracy Radców Prawnych.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Terenowego:

a) Sekcja Badań Szkodliwości Fizycznych,

b) Sekcja Epidemiologii,

c) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

d) Sekcja Higieny Komunalnej,

e) Sekcja Higieny Pracy,

f) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

g) Sekcja Poboru Prób;

3) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji, Statystyki i Kadr;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

7) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

8) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

9) Stanowisko Pracy – Informatyk;

10) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

6) Oddział Laboratoryjny;

7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki;

12) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

13) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

14) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

15) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

16) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”.

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

a) Sekcja Administracyjna,

b) Sekcja Ekonomiczna;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

6) Oddział Laboratoryjny:

a) Sekcja Aparatury Specjalnej i Badań Powietrza,

b) Sekcja Badań Fizykochemicznych Wody i Żywności,

c) Sekcja Badań Mikrobiologicznych;

7) Oddział Próbobiorców i Orzecznictwa;

8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

9) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

10) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr;

12) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

13) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji, Statystyki i Szkoleń;

14) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

15) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy.”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

4) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

5) Sekcja Higieny Komunalnej;

6) Sekcja Higieny Pracy;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

11) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

12) Stanowisko Pracy – Informatyk;

13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

14) Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

7) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

13) w załączniku nr 13 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lwówku Śląskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Terenowego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

6) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

8) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;

14) w załączniku nr 14 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miliczu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru;

4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

7) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

9) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;

15) w załączniku nr 15 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

6) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

9) Stanowisko Pracy Referenta do Spraw Informacji, Szkoleń i Statystyki;

10) Stanowisko Pracy Referenta do Spraw Personalnych i Socjalnych.”;

16) w załączniku nr 16 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oławie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

7) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;

17) w załączniku nr 17 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Polkowicach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

a) Sekcja Administracyjna,

b) Sekcja Ekonomiczna;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Sekcja Spraw Pracowniczych i Socjalnych;

9) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

12) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu;

13) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki i Szkoleń;

14) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

15) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.”;

18) w załączniku nr 18 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Kontroli i Nadzoru;

3) Oddział Laboratoryjny;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

7) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

9) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;

19) w załączniku nr 19 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Kontroli i Nadzoru;

3) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

6) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

8) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;

20) w załączniku nr 20 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

6) Oddział Laboratoryjny;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

12) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

13) Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

21) w załączniku nr 21 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.",

c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

5) Oddział Laboratoryjny;

6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Sekcja Higieny Pracy;

8) Sekcja Systemu Jakości;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

12) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych i Socjalnych;

13) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

14) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

15) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

16) Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej;

17) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej."

22) w załączniku nr 22 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.",

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

6) Oddział Laboratoryjny;

7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Sekcja Statystyki;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

13) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego."

23) w załączniku nr 23 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.",

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Terenowego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

7) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

8) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy."

24) w załączniku nr 24 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.",

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

a) Sekcja Administracyjno-Techniczna;

b) Sekcja Finansowo-Księgowa;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

4) Oddział Higieny Komunalnej;

5) Oddział Higieny Pracy;

6) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

7) Oddział Laboratoryjny;

8) Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców;

9) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

10) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Sekcja Organizacji i Kadr;

12) Sekcja Prawna;

13) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;

14) Stanowisko Pracy do Spraw Nadzoru Sanitarnego;

15) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki;

16) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

17) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy."

25) w załączniku nr 25 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.",

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Laboratorium Pomiarów Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki;

8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

9) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego."

26) w załączniku nr 26 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.",

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Bieżącego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

8) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

9) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

11) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej."

27) w załączniku nr 27 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.",

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Bieżącego;

4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

7) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 12, poz. 113, z 2004 r. Nr 11, poz. 92, z 2005 r. Nr 14, poz. 63, z 2006 r. Nr 4, poz. 12, Nr 7, poz. 27 oraz z 2007 r. Nr 10, poz.32.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama