reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 marca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 58 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W skład Rady wchodzą:

1) prof. dr hab. Marian Zembala – Przewodniczący;

2) prof. dr hab. Wojciech Noszczyk – Zastępca Przewodniczącego;

3) prof. dr hab. Sławomir Majewski – Sekretarz;

4) prof. dr hab. Mariusz Bidziński;

5) prof. dr hab. Andrzej Borówka;

6) prof. dr hab. Anna Dobrzańska;

7) dr n. med. Stanisław Góźdź;

8) prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko;

9) prof. dr hab. Jan Kanty-Kulpa;

10) prof. dr hab. Kazimierz Krajka;

11) prof. dr hab. Marek Krawczyk;

12) prof. dr hab. Witold Lukas;

13) prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz;

14) prof. dr hab. Bohdan Maruszewski;

15) dr hab. Małgorzata Myśliwiec;

16) prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski;

17) prof. dr hab. Leszek Pączek;

18) prof. dr hab. Ryszard Poręba;

19) prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż;

20) prof. dr hab. Wojciech Rowiński;

21) dr n. med. Dariusz Sarti;

22) prof. dr hab. Henryk Skarżyński;

23) prof. dr hab. Krystyn Sosada;

24) prof. dr hab. Marian Sygit;

25) prof. dr hab. Krzysztof Szaflik;

26) prof. dr hab. Andrzej Szczeklik;

27) prof. dr hab. Jan Tylka;

28) prof. dr hab. Kazimierz Wardyn;

29) prof. dr hab. Witold Zatoński.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz.1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama