| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Radę Społeczną Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w składzie:

1) Agnieszka Bieniuk-Patoła – przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) Krystian Frey – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;

3) Ewa Molka – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

4) Władysław Grzeszczak – członek Rady – przedstawiciel Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

5) Wojciech Kirejczyk – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;

6) Anna Karczmarz – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

 Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 80 oraz z 2016 r. poz. 65).

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2016 r.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 904 i 960.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »