| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 81), wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule zarządzenia po wyrazie „projektu” dodaje się wyrazy „założeń projektu”;

2) w § 1 w ust. 1 po wyrazie „projektu” dodaje się wyrazy „założeń projektu”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia:

– po wyrazie „projektu” dodaje się wyrazy „założeń projektu”,

– wyrazy „który w szczególności będzie regulował” zastępuje się wyrazami „uwzględniającego w szczególności”,

b) w ust. 2:

– wyrazy „21 grudnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami „28 lutego 2017 r.”,

– po wyrazie „projekt” dodaje się wyrazy „założeń projektu”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Po przedłożeniu projektu założeń projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia albo w przypadku decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia o zakończeniu prac Zespołu, podjętej przed przedłożeniem projektu założeń projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, Zespół ulega rozwiązaniu.”;

5) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Zarządzenie traci moc z dniem następującym po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2.”.

§ 2.

Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie staje się Zespołem do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Zdrowia

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »