reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Łukasz Szumowski

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2018 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI]

Załącznik do obwieszczenia
Ministra Zdrowia
z dnia 20 września 2018 r.

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2018 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota (w złotych)

46

851

85143

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

4 735 263,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

5 278 933,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

4 734 514,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

2 960 998,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

9 045 224,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

2 593 679,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

7 597 782,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

4 142 934,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

4 708 501,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

3 274 597,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

2 292 012,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

6 716 862,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

2 527 054,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu

1 597 280,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

4 573 203,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku

1 830 472,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

4 232 969,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

2 177 066,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

8 406 024,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

4 798 451,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

2 576 946,00

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

991 358,00

Polski Czerwony Krzyż

589 917,00

Ogółem

92 382 039,00

46

851

85144

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

2 743 513,96

 

 

 

Ogółem

2 743 513,96

46

851

85151

Narodowy Fundusz Zdrowia

449 026 000,00

 

 

 

Ogółem

449 026 000,00

46

851

85152

Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami" w Warszawie

90 000,00

 

 

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

29 100,00

 

 

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku

19 000,00

 

 

 

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział we Wrocławiu

46 160,00

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Podwale Siedem" we Wrocławiu

112 840,00

 

 

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział terenowy w Olsztynie

34 687,00

 

 

 

Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" w Chorzowie

90 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Faros w Białymstoku

39 000,00

 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" w Lublinie

34 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach

29 000,00

 

 

 

Społeczny Komitet ds. AIDS w Warszawie

273 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym" w Koszalinie

19 987,50

 

 

 

Stowarzyszenie MONAR w Warszawie

27 000,00

 

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" w Łodzi

41 960,00

 

 

 

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat" w Krakowie

153 130,00

 

 

 

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA SU w Szczecinie

80 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku

25 000,00

 

 

 

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze

30 000,00

 

 

 

Fundacja Pomorski Dom Nadziei w Gdańsku

68 000,00

 

 

 

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie

152 560,00

 

 

 

Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie

70 000,00

 

 

 

Fundacja PARASOL w Toruniu

43 000,00

 

 

 

Fundacja Na Rzecz Zwalczania Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy

14 698,00

 

 

 

Ogółem

1 522 122,50

46

851

85153

Fundacja Praesterno w Warszawie

630 000,00

Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie

140 000,00

Fundacja Res Humanae w Warszawie

292 010,00

Fundacja Na Wszelki Wypadek w Warszawie

60 000,00

Fundacja StrefaPL w Lesznie

26 490,00

Fundacja Salida we Wrocławiu

30 000,00

Fundacja Carpe Diem w Świdniku

20 000,00

Fundacja Rozwoju Osobistego w Józefowie

15 000,00

Fundacja Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie

60 000,00

Fundacja PozyTYwka we Wrocławiu

25 000,00

Fundacja Sempre a Frente w Lublinie

25 000,00

Fundacja Arka w Łodzi

30 126,00

Fundacja Maraton w Warszawie

13 390,00

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego w Poznaniu

200 000,00

Stowarzyszenie Monar w Warszawie

1 055 475,00

Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia w Nysie

35 000,00

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne "Return" we Wrocławiu

100 000,00

Stowarzyszenie Relacja w Nowej Soli

81 000,00

Mazowieckie Towarzystwo Powrót z U w Warszawie

50 000,00

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji Wspólna w Warszawie

98 000,00

Łódzki Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U w Łodzi

60 800,00

Stowarzyszenie Integracji Rodzin "Przystań" w Chełmie

84 200,00

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" w Radomiu

398 400,00

Stowarzyszenie Subsidium w Zgorzelcu

10 000,00

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach

23 000,00

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

358 535,00

Małopolskie Towarzystwo Powrót z U w Krakowie

61 690,00

Stowarzyszenie Jestem we Wrocławiu

13 000,00

Stowarzyszenie Falochron w Tarnowskich Górach

112 300,00

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol w Krakowie

130 000,00

Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie

171 240,00

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy w Warszawie

28 000,00

Górnośląskie Stowarzyszenie Familia w Gliwicach

32 290,00

Stowarzyszenie Program Stacja w Warszawie

57 678,00

Stowarzyszenie Lambda w Warszawie

12 322,00

Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Sukurs w Olsztynie

36 000,00

Stowarzyszenie Aslan w Warszawie

30 000,00

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny w Chrzanowie

61 840,00

Stowarzyszenie Wspólny Dom w Wildze

54 000,00

Warszawskie Towarzystwo Powrót z U w Warszawie

40 000,00

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga w Białymstoku

65 000,00

Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji Primum Viverte w Wągrowcu

16 000,00

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie

16 000,00

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U w Toruniu

56 500,00

Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu

29 840,00

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi

13 760,00

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko w Gdańsku

66 000,00

Stowarzyszenie Nauczycieli Zdrowa Szkoła w Starachowicach

34 360,00

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym w Koszalinie

54 000,00

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu

30 000,00

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach

120 000,00

Stowarzyszenie Nasza Alternatywa w Lesznie

35 000,00

Kujawsko Pomorskie Towarzystwo Powrót z U w Toruniu

28 000,00

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Podwale w Kiełczowie

20 000,00

Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Krakowie

20 000,00

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Chęcinach

10 754,00

Ogółem

5 377 000,00

46

851

85154

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi

30 000,00

 

 

 

ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, w Warszawie

325 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA w Warszawie

575 000,00

 

 

 

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu

40 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Moc Wsparcia w Sosnowcu

47 800,00

 

 

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

30 000,00

 

 

 

Fundacja "Światło-Życie" w Katowicach

20 000,00

 

 

 

Ogółem

1 067 800,00

46

851

85195

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

8 953,00

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

1 050,88

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

1 401,42

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

2 654,04

 

 

 

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

1 323,62

 

 

 

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

1 338,32

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

889,78

 

 

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie

10,76

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

57,92

 

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

643 300 000,00

 

 

 

Polski Komitet Zwalczania Raka w Warszawie

345 700,00

 

 

 

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne w Gdańsku

80 000,00

 

 

 

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

104 000,00

 

 

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

305 000,00

 

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

1 397 784,00

 

 

 

SPZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

459 776,00

 

 

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

1 099 141,69

 

 

 

Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia w Warszawie

1 898 368,00

 

 

 

Fundacja Opieki Okołoporodowej w Zagórów

150 960,00

 

 

 

Fundacja Action-Life w Warszawie

335 170,00

 

 

 

Fundacja "Misja Medyczna" w Łodzi

799 160,00

 

 

 

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

49 964,00

 

 

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie

72 620,00

 

 

 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

228 276,00

 

 

 

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

1 964 521,85

 

 

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

901 807,50

 

 

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof.. Dr hab. Med. Eleonory Reicher w Warszawie

19 550,00

 

 

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

2 586 914,20

 

 

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych READ-GENE S.A. w Szczecinie

944 856,00

 

 

 

Fundacja Świętych Joachima i Anny w Siedlcach

301 832,70

 

 

 

Perła Wellness Sp. z o.o. w Michałów-Reginów

800 000,00

 

 

 

Mastermind Media Sp. z o.o. w Warszawie

968 444,80

 

 

 

Lechaa Consulting Spółka z o.o. w Lublinie

1 707 508,29

 

 

 

Smart Education International Sp. z o.o. w Warszawie

100.000,00

 

 

 

Ogółem

661 039 034,77

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama