Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 24

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z otyłością (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 112 i 114) § 9 i § 10 otrzymują brzmienie:

„§ 9. Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji programów pilotażowych, o których mowa w § 3, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 10. Zarządzenie traci moc z dniem 1 lipca 2023 r.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Waldemar Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-23
  • Data wejścia w życie: 2023-03-24
  • Data obowiązywania: 2023-03-24
  • Dokument traci ważność: 2023-07-01

Dzienniki Urzędowe