reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BIELIK

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BIELIK (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 13, poz. 158), w załączniku § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przedmiotem działalności Instytucji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

Lp.

PKD

Nazwa

1

2

3

1.

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

2.

14.12.Z

Produkcja odzieży roboczej

3.

14.19.Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

4.

16.23.Z

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

5.

16.24.Z

Produkcja opakowań drewnianych

6.

17.22.Z

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

7.

18.12.Z

Pozostałe drukowanie

8.

18.14.Z

Introligatorstwo i podobne usługi

9.

23.61.Z

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

10.

23.62.Z

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

11.

23.63.Z

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

12.

23.64.Z

Produkcja zaprawy murarskiej

13.

23.65.Z

Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

14.

23.69.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

15.

23.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

1

2

3

16.

25.11.Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

17.

25.12.Z

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

18.

25.29.Z

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

19.

25.61.Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

20.

25.62.Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

21.

25.72.Z

Produkcja zamków i zawiasów

22.

25.73.Z

Produkcja narzędzi

23.

25.91.Z

Produkcja pojemników metalowych

24.

25.92.Z

Produkcja opakowań z metali

25.

25.93.Z

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

26.

25.94.Z

Produkcja złączy i śrub

27.

25.99.Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.

28.21.Z

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

29.

28.92.Z

Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

30.

31.01.Z

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

31.

31.02.Z

Produkcja mebli kuchennych

32.

31.03.Z

Produkcja materaców

33.

31.09.Z

Produkcja pozostałych mebli

34.

32.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

35.

33.11.Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

36.

33.20.Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

37.

35.30.Z

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

38.

36.00.Z

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

39.

37.00.Z

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

40.

41.10.Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.

41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.

42.11.Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad

43.

42.21.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

44.

42.22.Z

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

45.

42.91.Z

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

46.

42.99.Z

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.

43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

48.

43.12.Z

Przygotowanie terenu pod budowę

49.

43.13.Z

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

50.

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

51.

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

52.

43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

53.

43.31.Z

Tynkowanie

 

1

2

3

54.

43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej

55.

43.33.Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

56.

43.34.Z

Malowanie i szklenie

57.

43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

58.

43.91.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

59.

43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

60.

46.19.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

61.

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

62.

46.35.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

63.

46.36.Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

64.

46.37.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

65.

46.39.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

66.

46.41.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

67.

46.42.Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

68.

46.47.Z

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

69.

46.51.Z

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

70.

46.52.Z

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

71.

46.73.Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

72.

46.90.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

73.

47.11.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

74.

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

75.

49.41.Z

Transport drogowy towarów

76.

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

77.

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

78.

55.1O.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

79.

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

80.

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

81.

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

82.

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

83.

62.03.Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

84.

62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

85.

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

86.

68.32.Z

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

87.

71.11.Z

Działalność w zakresie architektury

88.

71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

89.

71.20.B

Pozostałe badania i analizy techniczne

90.

74.10.Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

91.

77.11.Z

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

 

1

2

3

92.

77.12.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

93.

77.32.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

94.

80.10.Z

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

95.

80.20.Z

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

96.

81.10.Z

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

97.

81.21.Z

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

98.

81.22.Z

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

99.

81.29.Z

Pozostałe sprzątanie

100.

81.30.Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

101.

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

102.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

103.

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

104.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

105.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

106.

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

107.

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

”.

 

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości:
Sekretarz Stanu
Stanisław Chmielewski

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama