| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na trzy rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, na obszarze całego kraju, w służbie radiokomunikacji stałej lądowej, z przeznaczeniem na sieci typu punkt – wiele punktów

Na podstawie art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 oraz Nr 273, poz. 2703) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2659) ogłasza się, co następuje:

1. Z dniem 27 kwietnia 2005 r. rozpoczyna się postępowanie przetargowe na trzy rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, na obszarze całego kraju, w służbie radiokomunikacji stałej lądowej z przeznaczeniem na sieci typu punkt – wiele punktów. Każda rezerwacja obejmie parę kanałów dupleksowych o szerokości 2 x 3,5 MHz1) każdy i obejmie łącznie 14 MHz widma. Każda rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania zarezerwowanych częstotliwości do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym jest:

1) nabycie dokumentacji przetargowej w sposób, o którym mowa w ust. 3,

2) wniesienie wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ust. 4,

3) złożenie oferty zgodnie z ust. 5.

3. Dokumentację przetargową można nabyć od dnia 27 kwietnia 2005 r. do dnia 15 czerwca 2005 r., w dni robocze, w godzinach od 10.00-14.00, w siedzibie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Warszawie, przy ul. M. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 806. Opłatę za dokumentację przetargową w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) wnosi się w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty:

Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
nr rachunku 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
z dopiskiem: dokumentacja przetarg
ogólnopolski 3600-3800 MHz

Dokumentacja przetargowa wydawana jest zainteresowanemu po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za jej nabycie.

4. Wadium wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium wnosi się osobno dla każdej oferty, przed jej złożeniem, w pieniądzu polskim, na rachunek bankowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty:

BPH S.A. Oddział w Warszawie
nr rachunku 66 1060 0076 0000 4110 4001 2609
z dopiskiem: „wadium do oferty numer N
na parę kanałów dupleksowych ogólnopolskich
z zakresu 3600-3800 MHz”,

gdzie w miejsce N należy wstawić numer kolejny oferty nadany przez uczestnika postępowania przetargowego, zgodnie z pkt. 1.1.4 rozdziału III dokumentacji przetargowej.

5. Ofertę należy składać na rezerwację jednej pary kanałów dupleksowych o szerokości 2x3,5 MHz każdy, w zakresie 3600-3800 MHz, na obszarze całego kraju, w służbie radiokomunikacji stałej lądowej, z przeznaczeniem do wykorzystania na sieci typu punkt – wiele punktów.

Każdy uczestnik może złożyć jedną, dwie albo trzy oferty.

Oferty składa się w formie określonej w dokumentacji przetargowej, w terminie do dnia 15 czerwca 2005 r., w dni robocze, w godzinach 9.00-15.00, w siedzibie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Warszawie, przy ul. M. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Ogólnej.

6. Kryteriami wyboru ofert są:

1) zachowanie warunków konkurencji oraz wysokość kwoty zadeklarowanej przez uczestnika postępowania przetargowego,

2) wiarygodność finansowa uczestnika postępowania przetargowego,

3) rozwiązania techniczne zawarte w ofercie,

4) studium ekonomiczno-finansowe przedmiotu oferty,

5) doświadczenie uczestnika postępowania przetargowego w zakresie działalności telekomunikacyjnej.

Prezes Urzędu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty

Witold Graboś

 

 

1) Przez kanał dupleksowy o szerokości 2x3,5 MHz rozumie się kanał składający się z dwóch powiązanych kanałów simpleksowych o szerokości 3,5 MHz każdy, obejmujący łącznie 7 MHz widma.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »