REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 7

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 6 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego i filii archiwum zakładowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 26 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie działania archiwum zakładowego i filii archiwum zakładowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 30 z dnia 29 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) bezpośrednie wydawanie korespondencji osobom uprawnionym w ramach spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną;";

2) w § 16 uchyla się pkt 7a.

§ 2.

 Do spraw wszczętych i niezakończonych stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes
Urz
ędu Komunikacji Elektronicznej

Marcin Cichy

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-19
  • Data wejścia w życie: 2020-02-20
  • Data obowiązywania: 2020-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA