Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie wykazów jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji bez uwzględniania zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiące załączniki do obwieszczenia:

1) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80135 "Szkolnictwo polskie za granicą", stanowiący załącznik nr 1;

2) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli", stanowiący załącznik nr 2;

3) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80195 "Pozostała działalność", stanowiący załącznik nr 3;

4) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 851 "Ochrona zdrowia", w rozdziale 85195 "Pozostała działalność", stanowiący załącznik nr 4;

5) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży", stanowiący załącznik nr 5;

6) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85413 "Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju", stanowiący załącznik nr 6.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 30 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, W ROZDZIALE 80135 „SZKOLNICTWO POLSKIE ZA GRANICĄ”]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 maja 2020 r. (poz. 17)

Załącznik nr 1

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80135 "Szkolnictwo polskie za granicą"

Lp.

Jednostka

Kwota dotacji

1

Fundacja "Krzyżowa" Dla Porozumienia Europejskiego

40 000,00 zł

2

Fundacja "Bliżej Polski"

65 000,00 zł

3

Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "Elementarz"

30 000,00 zł

4

Fundacja Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych

45 000,00 zł

5

Fundacja Pomoc Polakom Na Wschodzie

280 000,00 zł

6

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

50 000,00 zł

7

Gmina Szczytna

29 000,00 zł

8

Miasto Ostrołęka

48 000,00 zł

9

Stowarzyszenie "Skaut"

35 000,00 zł

10

Stowarzyszenie "Solidarni Razem"

28 000,00 zł

11

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

2 209 500,00 zł

12

Stowarzyszenie Na Rzecz Przyjaznego Dzieciom Świata

45 000,00 zł

13

Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej

25 500,00 zł

14

Stowarzyszenie Sympatyków II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce

20 000,00 zł

15

Stowarzyszenie Traugutt.Org

50 000,00 zł

16

Wolność i Demokracja

200 000,00 zł

 

Ogółem

3 200 000,00 zł

 

Załącznik 2. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 30 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, W ROZDZIALE 80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI”]

Załącznik nr 2

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Lp.

Jednostka

Kwota dotacji

1

Fundacja Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych

40 000,00 zł

2

Fundacja Pomoc Polakom Na Wschodzie

98 000,00 zł

3

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

1 260 000,00 zł

4

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin

132 000,00 zł

5

Wolność i Demokracja

470 000,00 zł

 

Ogółem

2 000 000,00 zł

 

Załącznik 3. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 30 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, W ROZDZIALE 80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”]

Załącznik nr 3

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80195 "Pozostała działalność"

Lp.

Jednostka

Kwota dotacji

1

Powiat Słupski

78 000,00 zł

2

Powiat Jędrzejowski

47 400,00 zł

3

Powiat Olecki

78 900,00 zł

4

Powiat Pyrzycki

78 000,00 zł

5

"Fundacja Pod Imieniem Bosmana"

20 000,00 zł

6

"Królewska Fundacja Romów" - Oddział Terenowy Królewskiej Fundacji Romów w Szczecinku

5 000,00 zł

7

"Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Matematycznej"

865 607,00 zł

8

Brzeg Powiat Brzeski

78 300,00 zł

9

Brzesko Powiat Brzeski

109 200,00 zł

10

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

7 350,00 zł

11

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna

276 683,00 zł

12

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

24 971,00 zł

13

Fundacja Matematyków Wrocławskich

70 874,00 zł

14

Fundacja Nowe Media

14 084,00 zł

15

Fundacja Pamięci Księdza Prałata Pawła Krafczyka w Bytomiu

3 289,00 zł

16

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"

106 700,00 zł

17

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

125 356,00 zł

18

Fundacja Rozwoju Informatyki

535 759,00 zł

19

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

13 198 000,00 zł

20

Fundacja Sztuki "Jaw Dikh"

14 845,00 zł

21

Fundacja Underground

45 000,00 zł

22

Gmina Andrychów

1 360,00 zł

23

Gmina Bystrzyca Kłodzka

15 570,00 zł

24

Gmina Bytom

187 200,00 zł

25

Gmina Dąbrowa Górnicza

499 200,00 zł

26

Gmina Jedlicze

5 684,00 zł

27

Gmina Kędzierzyn-Koźle

754,00 zł

28

Gmina Kęty

300,00 zł

29

Gmina Legnica

93 600,00 zł

30

Gmina Lublin

15 900,00 zł

31

Gmina Łącko

36 800,00 zł

32

Gmina Miasta Gdańska

1 263 600,00 zł

33

Gmina Miasta Gdynia

1 076 400,00 zł

34

Gmina Miasta Rzeszów

312 900,00 zł

35

Gmina Miasta Sopot

46 800,00 zł

36

Gmina Miasta Tarnowa

343 800,00 zł

37

Gmina Miasto Częstochowa

748 800,00 zł

38

Gmina Miasto Elbląg

166 000,00 zł

39

Gmina Miasto Grudziądz

171 600,00 zł

40

Gmina Miasto Koszalin

204 000,00 zł

41

Gmina Miasto Krosno

98 200,00 zł

42

Gmina Miasto Mysłowice

156 000,00 zł

43

Gmina Miasto Płock

483 600,00 zł

44

Gmina Miasto Włocławek

171 600,00 zł

45

Gmina Miejska Świdnik

3 450,00 zł

46

Gmina Miejska Biała Podlaska

172 200,00 zł

47

Gmina Miejska Kowary

31 856,00 zł

48

Gmina Miejska Kraków

1 375 200,00 zł

49

Gmina Miejska Lubań

17 600,00 zł

50

Gmina Miejska Żory

156 000,00 zł

51

Gmina Nowy Targ

8 000,00 zł

52

Gmina Olsztyn

577 200,00 zł

53

Gmina Prudnik

12 950,00 zł

54

Gmina Świętochłowice

46 800,00 zł

55

Gmina Wrocław

1 154 400,00 zł

56

Gmina Ziębice

13 400,00 zł

57

Gmina Miasto Świnoujście

96 600,00 zł

58

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce

8 112,00 zł

59

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

601 651,00 zł

60

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

10 402,22 zł

61

Miasto Konin

187 200,00 zł

62

Krajowy Fundusz Na Rzecz Dzieci

190 000,00 zł

63

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

40 000,00 zł

64

Liga Ochrony Przyrody

94 247,00 zł

65

Miasto Białystok

1 436 100,00 zł

66

Miasto Bielsko-Biała

670 800,00 zł

67

Miasto Bydgoszcz

561 600,00 zł

68

Miasto Chełm

256 450,00 zł

69

Miasto Chorzów

11 466,00 zł

70

Miasto Gliwice

442 050,00 zł

71

Miasto Gorzów Wielkopolski

161 600,00 zł

72

Miasto i Gmina Myślibórz

6 400,00 zł

73

Miasto Jaworzno

156 000,00 zł

74

Miasto Kalisz

140 400,00 zł

75

Miasto Katowice

1 809 600,00 zł

76

Miasto Kielce

249 900,00 zł

77

Miasto Lublin

1 107 600,00 zł

78

Miasto Łomża

109 800,00 zł

79

Miasto Łódź

734 700,00 zł

80

Miasto Nowy Sącz

265 500,00 zł

81

Miasto Opole

202 800,00 zł

82

Miasto Ostrołęka

171 600,00 zł

83

Miasto Piekary Śląskie

46 800,00 zł

84

Miasto Piotrków Trybunalski

219 600,00 zł

85

Miasto Poznań

733 200,00 zł

86

Miasto Przemyśl

109 200,00 zł

87

Miasto Ruda Śląska

202 800,00 zł

88

Miasto Rybnik

156 000,00 zł

89

Miasto Siedlce

468 000,00 zł

90

Miasto Siemianowice Śląskie

31 200,00 zł

91

Miasto Skierniewice

78 900,00 zł

92

Miasto Słupsk

641 100,00 zł

93

Miasto Stołeczne Warszawa

3 449 100,00 zł

94

Miasto Szczecin

687 000,00 zł

95

Miasto Tarnobrzeg

156 000,00 zł

96

Miasto Tarnowskie Góry

1 000,00 zł

97

Miasto Tychy

218 400,00 zł

98

Miasto Wałbrzych

124 800,00 zł

99

Miasto Zabrze

238 295,00 zł

100

Miasto Zamość

218 400,00 zł

101

Miasto Zielona Góra

296 700,00 zł

102

Nowoczesna Polska

16 725,00 zł

103

Politechnika Łódzka

20 000,00 zł

104

Politechnika Warszawska

182 979,00 zł

105

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

86 550,00 zł

106

Polskie Towarzystwo Statystyczne

15 000,00 zł

107

Polskie Towarzystwo Chemiczne

630 000,00 zł

108

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

307 134,00 zł

109

Polskie Towarzystwo Filologiczne

167 582,00 zł

110

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

243 195,00 zł

111

Polskie Towarzystwo Fizyczne

387 917,00 zł

112

Polskie Towarzystwo Geograficzne

583 407,00 zł

113

Polskie Towarzystwo Historyczne

660 280,00 zł

114

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika

353 007,00 zł

115

Powiat Tatrzański

62 400,00 zł

116

Powiat Bartoszycki

94 200,00 zł

117

Powiat Koszaliński

46 800,00 zł

118

Powiat Piaseczyński

296 400,00 zł

119

Powiat Sokólski

47 100,00 zł

120

Powiat Sulęciński

48 300,00 zł

121

Powiat Suski

156 600,00 zł

122

Powiat Augustowski

31 800,00 zł

123

Powiat Bełchatowski

109 800,00 zł

124

Powiat Będziński

234 000,00 zł

125

Powiat Bialski

124 800,00 zł

126

Powiat Białobrzeski

31 200,00 zł

127

Powiat Białogardzki

31 200,00 zł

128

Powiat Białostocki

343 200,00 zł

129

Powiat Bielski

78 000,00 zł

130

Powiat Bielski w Bielsku-Białej

156 000,00 zł

131

Powiat Bieruńsko-Lędziński

156 000,00 zł

132

Powiat Bieszczadzki

31 200,00 zł

133

Powiat Biłgorajski

93 600,00 zł

134

Powiat Bocheński

93 900,00 zł

135

Powiat Bolesławiecki

156 000,00 zł

136

Powiat Braniewski

31 800,00 zł

137

Powiat Brodnicki

46 800,00 zł

138

Powiat Brzeziński

15 600,00 zł

139

Powiat Buski

16 200,00 zł

140

Powiat Bydgoski

141 300,00 zł

141

Powiat Bytowski

94 200,00 zł

142

Powiat Chełmiński

78 000,00 zł

143

Powiat Chojnicki

218 400,00 zł

144

Powiat Choszczeński

15 600,00 zł

145

Powiat Chrzanowski

265 200,00 zł

146

Powiat Ciechanowski

218 400,00 zł

147

Powiat Cieszyński

968 100,00 zł

148

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

900,00 zł

149

Powiat Częstochowski

46 800,00 zł

150

Powiat Człuchowski

94 200,00 zł

151

Powiat Dąbrowski

46 800,00 zł

152

Powiat Drawski

280 800,00 zł

153

Powiat Działdowski

62 400,00 zł

154

Powiat Dzierżoniowski

406 200,00 zł

155

Powiat Elbląski

16 200,00 zł

156

Powiat Ełcki

31 200,00 zł

157

Powiat Garwoliński

234 000,00 zł

158

Powiat Gdański

249 600,00 zł

159

Powiat Giżycki

171 600,00 zł

160

Powiat Gliwicki

187 200,00 zł

161

Powiat Głogowski

172 200,00 zł

162

Powiat Głubczycki

44 200,00 zł

163

Powiat Goleniowski

202 800,00 zł

164

Powiat Golubsko-Dobrzyński

62 400,00 zł

165

Powiat Gołdapski

203 700,00 zł

166

Powiat Gorlicki

124 800,00 zł

167

Powiat Gorzowski

46 800,00 zł

168

Powiat Gostyniński

46 800,00 zł

169

Powiat Gostyński

47 100,00 zł

170

Powiat Górowski

31 200,00 zł

171

Powiat Grajewski

46 800,00 zł

172

Powiat Grodziski

156 000,00 zł

173

Powiat Grójecki

218 400,00 zł

174

Powiat Gryficki

62 400,00 zł

175

Powiat Gryfiński

109 200,00 zł

176

Powiat Hajnowski

46 800,00 zł

177

Powiat Iławski

172 200,00 zł

178

Powiat Janowski

31 200,00 zł

179

Powiat Jarociński

93 600,00 zł

180

Powiat Jarosławski

124 800,00 zł

181

Powiat Jasielski

78 000,00 zł

182

Powiat Jeleniogórski

32 700,00 zł

183

Powiat Kamiennogórski

62 400,00 zł

184

Powiat Kartuski

530 400,00 zł

185

Powiat Kazimierski

31 200,00 zł

186

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

141 105,00 zł

187

Powiat Kępiński

62 400,00 zł

188

Powiat Kętrzyński

31 200,00 zł

189

Powiat Kłobucki

31 200,00 zł

190

Powiat Kłodzki

251 100,00 zł

191

Powiat Kolbuszowski

31 200,00 zł

192

Powiat Kolneński

15 600,00 zł

193

Powiat Kołobrzeski

312 000,00 zł

194

Powiat Konecki

1 200,00 zł

195

Powiat Kościerski

78 000,00 zł

196

Powiat Krakowski

218 700,00 zł

197

Powiat Krapkowicki

46 800,00 zł

198

Powiat Krasnostawski

93 600,00 zł

199

Powiat Kraśnicki

46 800,00 zł

200

Powiat Krośnieński

47 100,00 zł

201

Powiat Krotoszyński

600,00 zł

202

Powiat Kutnowski

46 800,00 zł

203

Powiat Kwidzyński

171 600,00 zł

204

Powiat Leski

31 200,00 zł

205

Powiat Leżajski

62 400,00 zł

206

Powiat Lęborski

171 600,00 zł

207

Powiat Lidzbarski

46 800,00 zł

208

Powiat Limanowski

172 200,00 zł

209

Powiat Lipski

31 200,00 zł

210

Powiat Lubaczowski

47 100,00 zł

211

Powiat Lubański

78 000,00 zł

212

Powiat Lubartowski

249 900,00 zł

213

Powiat Lubelski

156 000,00 zł

214

Powiat Lubiński

218 400,00 zł

215

Powiat Lubliniecki

93 600,00 zł

216

Powiat Lwówecki

31 800,00 zł

217

Powiat Łańcucki

31 200,00 zł

218

Powiat Łęczycki

63 900,00 zł

219

Powiat Łęczyński

234 000,00 zł

220

Powiat Łobeski

31 200,00 zł

221

Powiat Łosicki

31 200,00 zł

222

Powiat Łowicki

62 400,00 zł

223

Powiat Łódzki Wschodni

62 400,00 zł

224

Powiat Łukowski

249 600,00 zł

225

Powiat Makowski

62 400,00 zł

226

Powiat Malborski

109 200,00 zł

227

Powiat Miechowski

46 800,00 zł

228

Powiat Mielecki

265 200,00 zł

229

Powiat Międzychodzki

46 800,00 zł

230

Powiat Międzyrzecki

109 500,00 zł

231

Powiat Mikołowski

255 000,00 zł

232

Powiat Miński

249 600,00 zł

233

Powiat Mławski

109 800,00 zł

234

Powiat Moniecki

31 200,00 zł

235

Powiat Mrągowski

62 400,00 zł

236

Powiat Myszkowski

31 200,00 zł

237

Powiat Myślenicki

171 600,00 zł

238

Powiat Myśliborski

171 600,00 zł

239

Powiat Nakielski

46 800,00 zł

240

Powiat Nidzicki

109 200,00 zł

241

Powiat Niżański

47 100,00 zł

242

Powiat Nowodworski

31 200,00 zł

243

Powiat Nowosądecki

140 700,00 zł

244

Powiat Nowosolski

47 400,00 zł

245

Powiat Nyski

171 900,00 zł

246

Powiat Oleski

300,00 zł

247

Powiat Oleśnicki

110 400,00 zł

248

Powiat Olkuski

187 200,00 zł

249

Powiat Olsztyński

125 700,00 zł

250

Powiat Oławski

187 800,00 zł

251

Powiat Opatowski

78 000,00 zł

252

Powiat Opoczyński

47 700,00 zł

253

Powiat Opolski

93 900,00 zł

254

Powiat Opolski w Opolu Lubelskim

280 800,00 zł

255

Powiat Ostrołęcki

109 200,00 zł

256

Powiat Ostrowski w Ostrowi Mazowieckiej

31 200,00 zł

257

Powiat Ostrowski w Ostrowie Wielkopolskim

125 400,00 zł

258

Powiat Ostródzki

202 800,00 zł

259

Powiat Ostrzeszowski

78 000,00 zł

260

Powiat Oświęcimski

312 600,00 zł

261

Powiat Otwocki

296 400,00 zł

262

Powiat Pajęczański

31 200,00 zł

263

Powiat Parczewski

31 200,00 zł

264

Powiat Pilski

53 400,00 zł

265

Powiat Pińczowski

15 900,00 zł

266

Powiat Piski

31 800,00 zł

267

Powiat Płoński

187 800,00 zł

268

Powiat Policki

93 600,00 zł

269

Powiat Polkowicki

62 400,00 zł

270

Powiat Proszowicki

46 800,00 zł

271

Powiat Pruszkowski

265 200,00 zł

272

Powiat Przasnyski

63 000,00 zł

273

Powiat Przemyski

15 600,00 zł

274

Powiat Przeworski

31 200,00 zł

275

Powiat Pszczyński

359 400,00 zł

276

Powiat Pucki

265 200,00 zł

277

Powiat Puławski

172 200,00 zł

278

Powiat Pułtuski

46 800,00 zł

279

Powiat Raciborski

140 400,00 zł

280

Powiat Radomszczański

234 300,00 zł

281

Powiat Radzyński

93 600,00 zł

282

Powiat Rawski

125 100,00 zł

283

Powiat Ropczycko-Sędziszowski

31 800,00 zł

284

Powiat Rybnicki

93 600,00 zł

285

Powiat Rycki

31 200,00 zł

286

Powiat Rypiński

78 300,00 zł

287

Powiat Rzeszowski

31 800,00 zł

288

Powiat Sępoleński

78 000,00 zł

289

Powiat Siedlecki

124 800,00 zł

290

Powiat Siemiatycki

31 200,00 zł

291

Powiat Sieradzki

202 800,00 zł

292

Powiat Sierpecki

94 200,00 zł

293

Powiat Skarżyski

93 900,00 zł

294

Powiat Sławieński

62 400,00 zł

295

Powiat Słubicki

63 000,00 zł

296

Powiat Słupecki

78 000,00 zł

297

Powiat Sokołowski

140 400,00 zł

298

Powiat Stalowowolski

202 800,00 zł

299

Powiat Starachowicki

15 600,00 zł

300

Powiat Stargardzki

280 800,00 zł

301

Powiat Starogardzki

234 000,00 zł

302

Powiat Strzelecki

46 800,00 zł

303

Powiat Strzelecko-Drezdenecki

31 200,00 zł

304

Powiat Strzeliński

78 600,00 zł

305

Powiat Strzyżowski

93 600,00 zł

306

Powiat Suwalski

900,00 zł

307

Powiat Szczecinecki

405 600,00 zł

308

Powiat Szczycieński

109 200,00 zł

309

Powiat Sztumski

78 600,00 zł

310

Powiat Szydłowiecki

63 600,00 zł

311

Powiat Śremski

62 400,00 zł

312

Powiat Świdnicki

312 600,00 zł

313

Powiat Świdnicki w Świdniku

187 200,00 zł

314

Powiat Świdwiński

46 800,00 zł

315

Powiat Świebodziński

62 400,00 zł

316

Powiat Świecki

171 600,00 zł

317

Powiat Tarnobrzeski

62 400,00 zł

318

Powiat Tarnowski

93 600,00 zł

319

Powiat Tczewski

46 800,00 zł

320

Powiat Tomaszowski

93 600,00 zł

321

Powiat Tomaszowski w Tomaszowie Mazowieckim

30 000,00 zł

322

Powiat Trzebnicki

140 400,00 zł

323

Powiat Tucholski

109 200,00 zł

324

Powiat Wadowicki

374 400,00 zł

325

Powiat Wałbrzyski

46 800,00 zł

326

Powiat Wałecki

124 800,00 zł

327

Powiat Warszawski Zachodni

171 600,00 zł

328

Powiat Wąbrzeski

16 200,00 zł

329

Powiat Wejherowski

577 200,00 zł

330

Powiat Węgorzewski

62 400,00 zł

331

Powiat Węgrowski

156 000,00 zł

332

Powiat Wieluński

46 800,00 zł

333

Powiat Wieruszowski

46 800,00 zł

334

Powiat Włodawski

62 400,00 zł

335

Powiat Włoszczowski

300,00 zł

336

Powiat Wodzisławski

202 800,00 zł

337

Powiat Wolsztyński

93 600,00 zł

338

Powiat Wołomiński

592 800,00 zł

339

Powiat Wrocławski

156 000,00 zł

340

Powiat Wrzesiński

93 600,00 zł

341

Powiat Wschowski

63 600,00 zł

342

Powiat Wysokomazowiecki

46 800,00 zł

343

Powiat Wyszkowski

156 000,00 zł

344

Powiat Zambrowski

78 000,00 zł

345

Powiat Zamojski

15 600,00 zł

346

Powiat Zawierciański

124 800,00 zł

347

Powiat Ząbkowicki

78 000,00 zł

348

Powiat Zduńskowolski

171 600,00 zł

349

Powiat Zgierski

156 600,00 zł

350

Powiat Zielonogórski

93 600,00 zł

351

Powiat Złotoryjski

124 800,00 zł

352

Powiat Złotowski

53 400,00 zł

353

Powiat Zwoleński

15 900,00 zł

354

Powiat Żagański

47 400,00 zł

355

Powiat Żarski

157 200,00 zł

356

Powiat Żniński

62 400,00 zł

357

Powiat Żuromiński

62 400,00 zł

358

Powiat Żyrardowski

62 400,00 zł

359

Powiat Żywiecki

328 200,00 zł

360

Prof-Europe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego

164 223,00 zł

361

Miasto Sosnowiec

546 000,00 zł

362

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

31 200,00 zł

363

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

234 000,00 zł

364

Stowarzyszenie "Instytut Nowych Technologii"

74 625,00 zł

365

Stowarzyszenie "Solidarni Razem"

45 000,00 zł

366

Stowarzyszenie "Talent"

281 109,00 zł

367

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

70 809,00 zł

368

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

59 889,00 zł

369

Stowarzyszenie Epsilon Plus

80 000,00 zł

370

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

79 091,00 zł

371

Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych

28 400,00 zł

372

Stowarzyszenie-Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją The International Centre For Information Management Systems And Services (ICIMSS)

90 000,00 zł

373

Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord

70 000,00 zł

374

Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Romskiej "Zefiryn"

20 550,00 zł

375

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

243 139,00 zł

376

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy "Pałac"

30 000,00 zł

377

Stowarzyszenie Romów "Romano Kher" w Białogardzie

13 000,00 zł

378

Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli

10 000,00 zł

379

Stowarzyszenie Romów w Prudniku

8 001,00 zł

380

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

25 785,00 zł

381

Miasto Toruń

327 600,00 zł

382

Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów w Głubczycach

58 330,00 zł

383

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

10 660,00 zł

384

Uniwersytet Gdański

105 622,00 zł

385

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

50 469,00 zł

386

Uniwersytet Łódzki

12 344,00 zł

387

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

204 399,00 zł

388

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

74 997,00 zł

389

Uniwersytet w Białymstoku

13 957,00 zł

390

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

53 010,00 zł

391

Uniwersytet Warszawski

3 018 617,01 zł

392

Urząd Miasta Tarnowa

23 695,00 zł

393

Województwo Śląskie

49 845,00 zł

394

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

477 194,00 zł

395

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa

57 646,00 zł

396

Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

21 527,00 zł

397

Zgierskie Stowarzyszenie Romów

7 100,00 zł

398

Związek Romów Polskich

17 000,00 zł

 

Ogółem

82 583 929,23 zł

 

Załącznik 4. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 30 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, W DZIALE 851 „OCHRONA ZDROWIA”, W ROZDZIALE 85195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”]

Załącznik nr 4

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 851 "Ochrona zdrowia", w rozdziale 85195 "Pozostała działalność"

Lp.

Jednostka

Kwota dotacji

1

"Instytut Edukacji Pozytywnej"

1 690 642,00 zł

2

Fundacja Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

299 999,95 zł

3

Wielogłosu

309 358,00 zł

 

Ogółem

2 299 999,95 zł

 

Załącznik 5. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 30 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”, W ROZDZIALE 85412 „KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY”]

Załącznik nr 5

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży"

Lp.

Jednostka

Kwota dotacji

1

"Fundacja Edukacja i Przyszłość"

48 000,00 zł

2

Fundacja "Multiocalenie"

30 000,00 zł

3

Fundacja "Współpraca"

55 412,00 zł

4

Fundacja Dialog

35 000,00 zł

5

Fundacja Emic

39 000,00 zł

6

Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute

53 167,00 zł

7

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

48 000,00 zł

8

Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej

22 726,00 zł

9

Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo

26 120,00 zł

10

Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej

54 446,00 zł

11

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja

139 000,00 zł

12

Gmina Ciechanowiec

57 704,00 zł

13

Gmina Miasto Złotów

20 415,00 zł

14

Gmina Miejska Kościan

40 293,00 zł

15

Gmina Sława

49 342,00 zł

16

Klub Sportowy Kaliber Białystok

34 020,00 zł

17

Piastun-Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży

40 690,00 zł

18

Stowarzyszenie "Czajnia"

44 511,00 zł

19

Stowarzyszenie "Cztery Krajobrazy"

54 337,00 zł

20

Stowarzyszenie "Uśmiech"

68 723,00 zł

21

Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie"

5 000,00 zł

22

Stowarzyszenie Sympatyków Medyka i Ósemki w Bydgoszczy

26 048,00 zł

23

Stowarzyszanie Dla Ziemi

39 000,00 zł

 

Ogółem

1 030 954,00 zł

 

Załącznik 6. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 30 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”, W ROZDZIALE 85413 „KOLONIE I OBOZY DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W KRAJU”]

Załącznik nr 6

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85413 "Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju"

Lp.

Jednostka

Kwota dotacji

1

Fundacja Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych

85 000,00 zł

2

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

72 000,00 zł

3

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

24 000,00 zł

4

Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza

45 000,00 zł

5

Stowarzyszenie "Solidarni Razem"

42 000,00 zł

6

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

110 000,00 zł

7

Stowarzyszenie Ike

35 000,00 zł

8

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

32 000,00 zł

9

Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej

85 000,00 zł

10

Wolność i Demokracja

130 000,00 zł

11

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka

40 000,00 zł

 

Ogółem

700 000,00 zł

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-26
  • Data wejścia w życie: 2020-05-26
  • Data obowiązywania: 2020-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe