REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 7 poz. 70

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 marca 2010 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”

a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 marca 2010 r. (poz. 70)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-9 000,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

-533 000,00

414

Wpłaty na PFRON

542 000,00

 

ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-6 000,00

414

Wpłaty na PFRON

6 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

-18 941 100,00

408

Uposażenia i świadczenia pień. wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby

58 900,00

430

Zakup usług pozostałych

-19 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

-12 400 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

300 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-12 700 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-24 494 826,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 103 900,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-2 971 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-68 288,00

412

Składki na fundusz pracy

-6 318,00

430

Zakup usług pozostałych

-20 535 320,00

441

Podróże służbowe krajowe

190 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

16 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

16 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 646 200,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 110 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

15 800,00

430

Zakup usług pozostałych

-600 000,00

470

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

48 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

31 914 000,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 780 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

70 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

2 580 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

427

Zakup usług remontowych

16 160 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

220 000,00

430

Zakup usług pozostałych

2 829 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

200 000,00

458

Pozostałe odsetki

25 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

50 000,00

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

74 606,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

68 288,00

412

Składki na Fundusz Pracy

6 318,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

0,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych, oraz funkcjonariuszy

1 045 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 045 000,00

w

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

14 300 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000 000,00

422

Zakup środków żywności

7 000 000,00

427

Zakup usług remontowych

5 210 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 910 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

11 177 520,00

325

Stypendia różne

31 320,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

694 000,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

110 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

9 000 000,00

414

Wpłaty na PFRON

6 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 400 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-63 800,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0,00

311

Świadczenia społeczne

-233 943,00

 

ROZDZIAŁ 75302 – Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne

233 943,00

311

Świadczenia społeczne

233 943,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

20 000,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-20 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-20 000,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

175 217,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

155 217,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

-18 941 100,00

408

Uposażenia i świadczenia pień. wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby

58 900,00

430

Zakup usług pozostałych

-19 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

-12 400 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

300 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-12 700 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

1 517,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 307,00

412

Składki na Fundusz Pracy

210,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 646 200,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 141 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

15 800,00

430

Zakup usług pozostałych

-600 000,00

470

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

48 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

18 000 000,00

427

Zakup usług remontowych

16 090 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 910 000,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

14 300 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000 000,00

422

Zakup środków żywności

7 000 000,00

427

Zakup usług remontowych

5 210 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 910 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

841 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

731 000,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

110 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

20 000,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

20 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

28 943 183,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

28 943 183,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

-9 337,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-7 820,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-1 307,00

412

Składki na fundusz pracy

-210,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

16 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

16 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

20 000 000,00

427

Zakup usług remontowych

20 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

8 936 520,00

325

Stypendia różne

31 320,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-31 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

9 000 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-63 800,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

13 921 820,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

13 921 820,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

7 820,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

7 820,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

13 914 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

9 780 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

70 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

2 580 000,00

427

Zakup usług remontowych

70 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 139 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

200 000,00

458

Pozostałe odsetki

25 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

50 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

74 606,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

74 606,00

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

74 606,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

68 288,00

412

Składki na Fundusz Pracy

6 318,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

0,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 045 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 045 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

220 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

220 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

220 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

220 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

10 735 000,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-9 000,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

-533 000,00

414

Wpłaty na PFRON

542 000,00

 

ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-6 000,00

414

Wpłaty na PFRON

6 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

10 735 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

9 335 000,00

430

Zakup usług pozostałych

9 145 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

190 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 400 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-6 000,00

414

Wpłaty na PFRON

6 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 400 000,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-158 064,00

311

Świadczenia społeczne

-158 064,00

 

ROZDZIAŁ 75302 – Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne

158 064,00

311

Świadczenia społeczne

158 064,00

 

DYSPONENT: WBE Zielona Góra

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-75 879,00

311

Świadczenia społeczne

-75 879,00

 

ROZDZIAŁ 75302 – Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne

75 879,00

311

Świadczenia społeczne

75 879,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

 

DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-54 069 826,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-54 049 826,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-33 829 826,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy

-1 103 900,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 971 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-68 288,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-6 318,00

430

Zakup usług pozostałych

-29 680 320,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-20 000 000,00

427

Zakup usług remontowych

-20 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-220 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-220 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-20 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-20 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-20 000,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
  • Data wejścia w życie: 2010-04-30
  • Data obowiązywania: 2010-04-30
  • Z mocą od: 2010-03-30
  • Dokument traci ważność: 2011-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA