REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 82

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 146/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17 i Nr 7, poz. 70), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 42.555 tys. zł, w tym na nagrody 34.044 tys. zł, a na zapomogi 8.511 tys. zł (rozdział 75204);”;

2) w § 7:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) składki do organizacji międzynarodowych w wysokości 127.696 tys. zł (rozdział 75204), realizowane przez Departament Budżetowy;”,

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie

„21) wydatki na zakup sprzętu kwaterunkowego i przeciwpożarowego zawiązane z budową korpusu szeregowych zawodowych w wysokości 72.206 tys. zł (rozdział 75220);”,

c) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) wydatki związane z konserwacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w wysokości 112.456 tys. zł (rozdziały 75201-75203, 75220);”,

d) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) wydatki na konserwację budynków i budowli w wysokości 52.544 tys. zł (rozdziały 75202, 75203, 75220);”,

e) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) wydatki na specjalistyczne formacje ochrony (SUFO) i bieżące funkcjonowanie jednostek wojskowych w wysokości 23.050 tys. zł (rozdział 75201-75203, 75220, 85195);”;

3) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”

a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 146/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 82)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

-29 553 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 250 000,00

427

Zakup usług remontowych

-20 208 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-12 545 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

1 950 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

-34 783 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200 000,00

427

Zakup usług remontowych

-28 963 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-7 420 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

400 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

-10 659 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500 000,00

427

Zakup usług remontowych

-11 559 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-600 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-36 066 955,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 503 260,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

1 503 260,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-632 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-17 665 000,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

5 200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 424 114,00

441

Podróże służbowe krajowe

654 159,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-22 200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

165 000,00

430

Zakup usług pozostałych

165 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-7 827 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000 000,00

427

Zakup usług remontowych

-9 326 000,00

430

Zakup usług pozostałych

500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

92 465 000,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 000 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 265 000,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

8 200 000,00

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

0,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 503 260,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 503 260,00

 

ROZDZIAŁ 75220 Zabezpieczenie wojsk

25 899 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-20 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

12 192 000,00

427

Zakup usług remontowych

52 727 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-39 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

359 955,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

489 955,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

632 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

400 000,00

427

Zakup usług remontowych

-400 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-300 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-483 000,00

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

287 188 200,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

287 098 000,00

 

ROZDZIAŁ 75201 Wojska Lądowe

7 790 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 955 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 250 000,00

427

Zakup usług remontowych

1 600 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 035 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

1 950 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

5 303 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 303 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200 000,00

427

Zakup usług remontowych

800 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 600 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

400 000,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

6 427 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

427 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500 000,00

427

Zakup usług remontowych

3 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

165 000,00

430

Zakup usług pozostałych

165 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

6 479 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

979 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000 000,00

427

Zakup usług remontowych

4 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

840 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

840 000,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

259 258 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 613 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

82 145 000,00

427

Zakup usług remontowych

155 500 000,00

430

Zakup usług pozostałych

15 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

836 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

336 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

200 000,00

427

Zakup usług remontowych

100 000,00

430

Zakup usług pozostałych

200 000,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

90 200,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

49 200,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

49 200,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

41 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 090 755,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 045 955,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

38 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

4 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

4 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

833 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

833 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

2 166 955,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

489 955,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

765 000,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

632 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

280 000,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

44 800,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

16 800,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16 800,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

28 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

80 031 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

80 031 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

31 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

80 000 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

80 000 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

62 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

62 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

15 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

47 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

38 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

38 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

38 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-520 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 420 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-900 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

74 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

74 000,00

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

74 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

74 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 503 260,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 503 260,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

13 762 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

13 762 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

13 762 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

162 000,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

420

Fundusz operacyjny

13 600 000,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

183 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

183 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

183 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

183 000,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

13 622 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

13 400 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

5 200 000,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

5 200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

8 200 000,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

8 200 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

222 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

222 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

222 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

92 800,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

5 000,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i cenalnych organów admin. rządowej

5 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

87 800,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

82 800,00

430

Zakup usług pozostałych

82 800,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

5 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000,00

 

DYSPONENT: WBE Białystok

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 900,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

3 900,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

3 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 900,00

 

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

13 210,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 900,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 900,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

11 310,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

11 310,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 310,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE Gdańsk

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

17 490,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 750,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 750,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 750,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

15 740,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

15 740,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 740,00

 

DYSPONENT: WBE Katowice

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

9 100,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

9 100,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

9 100,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 100,00

 

DYSPONENT: WBE Kielce

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 600,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

3 600,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

3 600,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 600,00

 

DYSPONENT: WBE Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

8 820,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 750,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 750,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 750,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

7 070,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

7 070,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 070,00

 

DYSPONENT: WBE Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

8 890,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

8 890,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 750,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 750,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

7 140,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

7 140,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 140,00

 

DYSPONENT: WBE Łódź

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

6 960,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

6 960,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 960,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

9 530,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 850,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 850,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 850,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

7 680,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

7 680,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 680,00

 

DYSPONENT: WBE Poznań

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

11 800,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

11 800,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

11 800,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 800,00

 

DYSPONENT: WBE Rzeszów

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

4 560,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

4 560,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

4 560,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 560,00

 

DYSPONENT: WBE Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

15 550,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 750,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 750,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 750,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

13 800,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

13 800,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 800,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

39 670,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

6 490,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

6 490,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 490,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

33 180,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

33 180,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 180,00

 

DYSPONENT: WBE Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

13 220,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 760,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 760,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 760,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

11 460,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

11 460,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 460,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE Zielona Góra

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

6 700,00

 

DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

6 700,00

 

ROZDZIAŁ 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

6 700,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 700,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny

 

(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-398 316 755,00

 

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

-5 000,00

 

ROZDZIAŁ 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

-5 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-5 000,00

 

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

-397 800 755,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

-37 343 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 955 000,00

427

Zakup usług remontowych

-21 808 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-13 580 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

-40 086 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 303 000,00

427

Zakup usług remontowych

-29 763 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-9 020 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

-17 086 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-427 000,00

427

Zakup usług remontowych

-14 559 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 Centralne wsparcie

-41 349 755,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 503 260,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 503 260,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-632 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-17 665 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 506 914,00

441

Podróże służbowe krajowe

654 159,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-22 200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 Żandarmeria Wojskowa

-183 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-183 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-38 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-38 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 Prawosławny Ordynariat WP

-4 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-4 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-4 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-15 185 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 859 000,00

427

Zakup usług remontowych

-13 326 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 Wojskowe Misje Pokojowe

3 425 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

3 425 000,00

 

ROZDZIAŁ 75217 Służba Wywiadu Wojskowego

-74 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-74 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-13 762 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-162 000,00

420

Fundusz operacyjny

-13 600 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska specjalne

-85 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-85 000,00

 

ROZDZIAŁ 75220 Zabezpieczenie wojsk

-233 339 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-6 613 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-69 953 000,00

427

Zakup usług remontowych

-102 773 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-54 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-2 687 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 124 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-80 000,00

427

Zakup usług remontowych

-500 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-500 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-483 000,00

 

DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-154 000,00

 

ROZDZIAŁ 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-154 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-154 000,00

 

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

-135 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 Sądy wojskowe

-66 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-66 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-69 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-69 000,00

 

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

-222 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-222 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-222 000,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
  • Data wejścia w życie: 2010-05-14
  • Data obowiązywania: 2010-05-14
  • Z mocą od: 2010-04-27
  • Dokument traci ważność: 2011-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA