REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 15

DECYZJA NR 34
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 20 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 34, z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 11), wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2;

2) w § 3 w pkt 10 w lit c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) Biura Rozpoznawania Zagrożeń.”;

3) w § 4 w pkt 14 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) Biura Informatyki i Łączności.”;

3) w § 5 w ust. 2 w lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.”;

4) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Załącznik 1.

Załącznik do decyzji 34 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

infoRgrafika

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA