REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 7 poz. 46

ZARZĄDZENIE NR 17 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 9 lipca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej (Dz. Urz. GUS Nr 5, poz. 35 i z 2009 r. Nr 3, poz. 18) w § 2 w ust. 4:

1) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) dr hab. Michał Majsterek,”;

2) pkt 30 uchyla się.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.

Prezes Józef Oleński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA