REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 5 poz. 45

ZARZĄDZENIE NR 36
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 199 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) w związku z § 10 ust. 2 statutu Muzeum Historii Polski w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Historii Polski w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 18 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 56) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie na kadencję w latach 2011–2015, w następującym składzie:

1) dr hab. Jolanta Choińska-Mika;

2) prof. dr hab. Andrzej Chwalba;

3) prof. dr hab. Andrzej Friszke;

4) prof. dr hab. Rafał Habielski;

5) dr Adolf Juzwenko;

6) Marek Kraszewski;

7) prof. dr hab. Krzysztof Mikulski;

8) prof. dr hab. Andrzej Paczkowski;

9) prof. dr hab. Kazimierz Przybysz;

10) prof. dr hab. Wojciech Roszkowski;

11) prof. dr hab. Andrzej Rottermund;

12) prof. dr hab. Henryk Samsonowicz;

13) dr hab. Paweł Śpiewak;

14) prof. dr hab. Wojciech Tygielski;

15) prof. dr hab. Zofia Zielińska.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z up. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego SEKRETARZ STANU Piotr Żuchowski

 

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej –- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-29
  • Data wejścia w życie: 2011-07-21
  • Data obowiązywania: 2011-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA