REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 6 poz. 50

ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) w związku z § 11 ust. 1 statutu Muzeum Zamkowego w Malborku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 37 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku (Dz. Urz. MK Nr 3, poz. 43 oraz z 2005 r. Nr 3, poz. 23) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku na kadencję w latach 2011–2015, w następującym składzie:

1) prof. dr hab. Marian Arszyński;

2) prof. dr hab. Wiesław Długokęcki;

3) mgr Bogdan Donke;

4) dr hab. Marian Dygo;

5) mgr inż. Andrzej Gołyga;

6) prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka;

7) mgr Adam Koperkiewicz;

8) prof. dr hab. Ryszard Feliks Mazurowski;

9) prof. dr hab. Andrzej Nowakowski;

10) dr Marek Rubnikowicz;

11) dr Michał Franciszek Woźniak.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-21
  • Data wejścia w życie: 2011-08-31
  • Data obowiązywania: 2012-12-13
  • Dokument traci ważność: 2013-12-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA