REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 52

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 6 oraz art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozwiązuje się Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach przy ul. Ułańskiej 7A, zwany dalej "Zespołem", w skład którego wchodzą Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach przy ul. Ułańskiej 7A oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach przy ul. Ułańskiej 7A.2)

§ 2.

1. Majątek Zespołu staje się majątkiem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach przy ul. Ułańskiej 7A.3)

2. Nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi Zespołu stają się odpowiednio nauczycielami i pracownikami Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach przy ul. Ułańskiej 7A.

§ 3.

Rada pedagogiczna Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach przy ul. Ułańskiej 7A dokona zmian w statucie Szkoły uwzględniając postanowienia niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Tracą moc:

1) zarządzenie Nr 9 Ministra Kultury z dnia 28 lutego 2002 r. utworzenia Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach (Dz. Urz. MK poz. 9);

2) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach (Dz. Urz. MKiDN poz. 71).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Skład ustalony zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie Zespołu Szkół plastycznych w Katowicach (Dz. Urz. MKiDN poz. 71).

3) Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach powstało w wyniku przekształcenia Liceum Plastycznego w Katowicach, utworzonego zarządzeniem Nr 8 Ministra Kultury z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego w Katowicach (Dz. Urz. MK poz. 8), z dniem 1 września 2019 r. na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U poz. 1125, z 2018 r. poz. 2485 oraz z 2022 r. poz. 266) oraz z tym dniem na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia Liceum Plastycznego w Katowicach w liceum sztuk plastycznych oraz nadania tej szkole imienia (Dz. Urz. MKiDN poz. 70) uzyskało nazwę "Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-20
  • Data wejścia w życie: 2022-08-31
  • Data obowiązywania: 2022-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA