REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 26

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca (Dz. Urz. MKDNiS poz. 38) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Do zakresu działalności Instytutu należy również realizacja programów wspierania działalności podmiotów sektora kultury na rzecz stymulowania ich rozwoju.

5. Zadania, o których mowa w ust. 4, Instytut realizuje w szczególności przez pełnienie roli jednostki wspierającej plan rozwojowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, z późn. zm.).”;

2) w § 7 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy do trzech zastępców.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Sienkiewicz


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-01
  • Data wejścia w życie: 2024-03-02
  • Data obowiązywania: 2024-03-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA