REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 10 poz. 105

ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 lipca 2001 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rejestracji statystycznej przestępczości oraz zamachów samobójczych i wypadków tonięć

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. nr 41, poz. 465) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji statystycznej przestępczości oraz zamachów samobójczych i wypadków tonięć, zmienionym zarządzeniem nr 20 z dnia 14 grudnia 2000 r., zarządzeniem nr 3 z dnia 15 stycznia 2001 r., zarządzeniem nr 6 z dnia 7 marca 2001 r., zarządzeniem nr 11 z dnia 8 maja 2001 r., zarządzeniem nr 12 z dnia 26 czerwca 2001 r. w załączniku nr 2 w części B – Przestępstwa z ustaw szczególnych wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się pozycję 5,

2) pozycja 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 43, 452, 453............................. 880 90”,

3) po pozycji 84 dodaje się pozycję 85 – 87 w brzmieniu:

„85. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach12

art. 69 ............................................ 883 90

86. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia13 art. 49, 50 ....................................... 690 90

87. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Art. 36 – 38 ................................. 686 90”,

4) po przypisie 11 dodaje się przypisy 12 – 13 w brzmieniu:

„12) wchodzi w życie w terminie i na warunkach określonych w odrębnej ustawie,

13) wchodzi w życie z dniem 23 września 2001 r.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:

generalny inspektor J. Michna

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-10-02
  • Data wejścia w życie: 2001-07-30
  • Data obowiązywania: 2001-07-30
  • Dokument traci ważność: 2003-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA